Chi tiết đề thi

.hvgigiygbhuh

duchoang
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [45657] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động nhỏ quanh vị trí cân bằng. Thời điểm ban đầu vật ở bên trái vị trí cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 0,01 rad, vật được truyền tốc độ π cm/s theo chiều từ trái sang phải. Chọn trục Ox nằm ngang, gốc O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương từ trái sang phải. Biết năng lượng dao động của con lắc là 0,1 mJ, khối lượng vật là 100 g, g = π2 = 10 m/s2. Phương trình dao động của vật là

Câu 2 [43733] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 3 [32818] - [Loga.vn]

Tại một nơi, chu kỳ dao động điều hòa của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kỳ dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là

Câu 4 [30488] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là

Câu 5 [24707] - [Loga.vn]

Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi nào?

Câu 6 [39384] - [Loga.vn]

Pha ban đầu của con lắc lò xo phụ thuộc vào

Câu 7 [38015] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai? Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số

Câu 8 [38572] - [Loga.vn]

Xét dao động điều hòa của con lắc đơn tại một điểm trên mặt đất. Khi con lắc đơn đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 9 [30345] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Tại thời điểm t, li độ của dao động thứ 1 là 15 mm thì li độ tổng hợp của hai dao động trên là 45 mm; li độ của dao động thứ 2 bằng:

Câu 10 [39358] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa của một vật, vận tốc biến thiên điều hòa

Câu 11 [37630] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình \[x\text{ }=\text{ }Asin\omega t.\] Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật:

Câu 12 [14693] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

Câu 13 [38193] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với tần số 2 Hz. Chu kỳ dao động của vật này là :

Câu 14 [45453] - [Loga.vn]

Chu kì của dao động điều hòa là

Câu 15 [40708] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F = 5cos10t N (t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy π2 = 10. Giá trị của m bằng

Câu 16 [30838] - [Loga.vn]

Tại một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l , độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Câu 17 [4634] - [Loga.vn]

Gắn một vật m1 = 4 kg vào một lò xo thì nó dao động với chu kì T1 = 1 s. Khi gắn một vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên thì nó dao động với chu kì T2 = 0,5s. Khối lượng vật m2 bằng:

Câu 18 [38162] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu 19 [42444] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 6 cm. Tại vị trí có li độ x = 3 cm, tỉ số giữa thế năng và động năng của con lắc là

Câu 20 [38017] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, gia tốc của vật

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook