Chi tiết đề thi

kiểm tra 1 tiết lý

duchoang
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [35704] - [Loga.vn]

Trong sóng cơ, sóng ngang có thể truyền được

Câu 2 [24699] - [Loga.vn]

Một sợi dây AB dài 100 m căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một máy phát dao động điều hòa với tần số 80 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Điểm M trên dây cách A 4 cm, trên dây còn bao nhiêu điểm nữa cùng biên độ và cùng pha với M?

Câu 3 [46844] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc mặt nước với cùng phương trình $u=2\cos 16\pi t$ (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là.

Câu 4 [30502] - [Loga.vn]

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 5 [42182] - [Loga.vn]

Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là

Câu 6 [37781] - [Loga.vn]

Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng và bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là

Câu 7 [41078] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây đang có sóng dừng, sóng truyền trên dây có bước sóng là λ . Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng:

Câu 8 [44861] - [Loga.vn]

Độ to của âm

Câu 9 [38966] - [Loga.vn]

Trong âm nhạc các nốt Đồ Rê Mi Fa Sol La Si Đô được sắp xếp theo thứ tự:

Câu 10 [37579] - [Loga.vn]

Xét một sóng ngang truyền trên một sợi dây đàn hồi có bước sóng bằng chiều dài dây. Trên dây có sóng dừng nếu

Câu 11 [38440] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, được rung với tần số 50 Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

Câu 12 [31815] - [Loga.vn]

Tại nguồn O, phương trình dao động của sóng là u = acosωt , gọi λ là bước sóng, v là tốc độ truyền sóng. Hai điểm M, N nằm trên phương truyền sóng cách nhau một đoạn d sẽ dao động lệch pha nhau một góc:

Câu 13 [47040] - [Loga.vn]

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 14 [41721] - [Loga.vn]

Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng

Câu 15 [37563] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là

Câu 16 [45925] - [Loga.vn]

Tốc độ truyền sóng cơ trong môi trường

Câu 17 [4631] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề bằng:

Câu 18 [38986] - [Loga.vn]

Đơn vị thông dụng của mức cường độ âm là gì?

Câu 19 [43697] - [Loga.vn]

Con người có thể nghe được âm có tần số

Câu 20 [44141] - [Loga.vn]

Sóng cơ là

Câu 21 [44864] - [Loga.vn]

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng

Câu 22 [41031] - [Loga.vn]

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản và một máy thu thanh đơn giản đều có bộ phận nào sau đây?

Câu 23 [47192] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo?

Câu 24 [44563] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau về sóng cơ truyền trong môi trường:

(a) Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.

(b) Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.

(c) Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất môi trường truyền sóng.

(d) Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 90°.

(e) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng hướng truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

(f) Hai phần tử môi trường trên cùng hướng truyền sóng cách nhau lẻ nửa bước sóng thì dao động ngược pha nhau.

Câu 25 [31610] - [Loga.vn]

Sóng siêu âm:

Câu 26 [31612] - [Loga.vn]

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động:

Câu 27 [32399] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giữa bước sóng λ , vận tốc truyền sóng v, chu kỳ T và tần số f của một sóng là

Câu 28 [41887] - [Loga.vn]

Vận tốc âm trong nước là 1500 m/s, trong không khí là 330 m/s, khi âm truyền từ không khí vào nước, bước sóng của nó thay đổi

Câu 29 [5224] - [Loga.vn]

Độ cao của âm phụ thuộc vào:

Câu 30 [4637] - [Loga.vn]

Một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường với bước sóng 6 cm. Hai phần tử môi trường nằm trên cùng phương truyền sóng cách nhau một khoảng 12 cm sẽ dao động:

Câu 31 [43776] - [Loga.vn]

Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là

Câu 32 [39501] - [Loga.vn]

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn phát sóng :

Câu 33 [42319] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây dài 60 cm có sóng dừng, tổng số điểm bụng và điểm nút trên dây là 16. Sóng trên dây có bước sóng bằng

Câu 34 [39012] - [Loga.vn]

Một sóng cơ có tần số 2 Hz truyền trên một sợi dây đàn hồi đủ dài với tốc độ 4 m/s. Bước sóng là:

Câu 35 [45683] - [Loga.vn]

Thứ tự các loại sóng trong thang sóng điện từ theo bước sóng giảm dần là

Câu 36 [40712] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là:

Câu 37 [5402] - [Loga.vn]

Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ:

Câu 38 [42426] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

Câu 39 [31408] - [Loga.vn]

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách ngắn nhất giữa hai nút sóng bằng

Câu 40 [38703] - [Loga.vn]

Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook