Chi tiết đề thi

kiểm tra chương 1

708225256470391
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64430] - [Loga.vn]

Con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dđđh với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dđđh với chu kì T’ bằng

Câu 2 [55900] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Tốc độ trung bình của vật từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ nhất là

Câu 3 [57846] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là

   

Câu 4 [64291] - [Loga.vn]

Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào:

Câu 5 [53045] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng? Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có

Câu 6 [39497] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có khối lượng m, dao động điều hòa với li độ s, li độ góc là α, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Độ lớn lực kéo về là

Câu 7 [56611] - [Loga.vn]

Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và cùng pha có biên độ

Câu 8 [24704] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad ở một nơi có gia tốc trọng trường là g = 10 $m/{{s}^{2}}$. Vào thời điểm vật qua vị trí có li độ dài 8 cm thì vật có vận tốc $20\sqrt{3}$cm/s. Chiều dài dây treo con lắc là:

Câu 9 [41260] - [Loga.vn]

Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai?

Câu 10 [35647] - [Loga.vn]

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha có biên độ lần lượt là \[{{A}_{1}}\]và \[{{A}_{2}}.\]Biên độ dao động của vật bằng:

Câu 11 [54498] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa chuyển động từ biên về vị trí cân bằng. Nhận định nào là đúng?

Câu 12 [11519] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa lần lượt có phương trình : \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{2} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\sin \left( \omega t \right)\,cm\].  Chọn phát biểu nào sau đây là đúng:

Câu 13 [23720] - [Loga.vn]

Mẹ đưa võng ru con ngủ. Mỗi khi võng đến gần mẹ thì mẹ đưa tay đẩy nhẹ để võng tiếp tục đung đưa. Dao động của võng là dao động:

Câu 14 [44139] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa đi được quãng đường 16 cm trong một chu kỳ dao động. Biên độ dao động của vật là

Câu 15 [37638] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian 0,25T, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là

Câu 16 [42289] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Biểu thức thế năng của con lắc ở li độ x là

Câu 17 [46689] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động riêng của con lắc này là

Câu 18 [57710] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l = 1,75m, vật nặng có khối lượng m = 200g dao động điều hòa tại nơi có $g=10m/{{s}^{2}}$, với biên độ góc ${{\alpha }_{0}}=0,12rad$. Động năng của con lắc tại li độ góc $\alpha =0,05rad$ gần bằng

Câu 19 [38946] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với tần số f biên độ A. Thời gian vật đi được quãng đường có độ dài bằng 2A là:

Câu 20 [41259] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

Câu 21 [56691] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 22 [43782] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, nguyên nhân làm vật dao động điều hòa là lực hồi phục. Đồ thị về sự phụ thuộc lực hồi phục theo li độ có dạng

Câu 23 [44528] - [Loga.vn]

Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 24 [38323] - [Loga.vn]

Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

Câu 25 [29557] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, ở vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn ${{\text{x}}_{\text{0}}}$. Hợp lực của trọng lực và lực đàn hồi tác dụng vào vật có độ lớn bằng trọng lực khi vật ở vị trí

Câu 26 [31720] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, các cặp đại lượng nào sau đây biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ?

Câu 27 [59779] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 28 [56342] - [Loga.vn]

Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau (O là vị trí cân bằng của cả hai chất điểm). Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là $x=4\cos \left( 5\pi t+\frac{\pi }{2} \right)$ cm và $y=6\cos \left( 5\pi t+\frac{\pi }{6} \right)$ cm. Khi chất điểm thứ nhất có li độ x = -2$\sqrt{3}$cm và đang đi theo chiều âm thì khoảng cách giữa hai chất điểm là

      

Câu 29 [39901] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8 s là 64 cm. Biên độ dao động của vật là

Câu 30 [55918] - [Loga.vn]

Tốc độ cực đại của dao động điều hòa có biên độ A và tần số góc \[\omega \] là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook