Chi tiết đề thi

kiểm tra giua ki

tam20057
0 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [136753] - [Loga.vn]

Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã thể hiện điều gì?

Câu 2 [123995] - [Loga.vn]

Nguyên nhân khiến thực dân Anh không chấp nhận yêu cầu về chính trị, kinh tế, văn hóa của Đảng Quốc đại là gì?

Câu 3 [126351] - [Loga.vn]

“Phải lật đổ chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng hòa dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ và trao toàn bộ ruộng đất cho nông dân”. Đó là lời kêu gọi của tổ chức nào?

Câu 4 [124253] - [Loga.vn]

Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào đấu tranh chống xâm lược của nhân dân châu Phi cuối thế kỉ XIX là gì?

Câu 5 [124006] - [Loga.vn]

Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian phù hợp:

(1) Khởi nghĩa Vũ Xương thắng lợi.

(2) Trung Quốc đồng minh hội thành lập, đề xướng học thuyết Tam dân.

(3) Anh tiến hành chiến tranh thuốc phiện.

(4) Cuộc vận động Duy Tân.

Câu 6 [92102] - [Loga.vn]

Điểm nổi bật trong chính sách Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp là

Câu 7 [92247] - [Loga.vn]

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụp đổ của Trật tự Véc-xai – Oa-sinh-tơn là

Câu 8 [91848] - [Loga.vn]

Đâu là cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau ở đầu thế kỉ XX?

Câu 9 [136372] - [Loga.vn]

Chiếu Cần vương được đông đảo nhân dân hưởng ứng vì

Câu 10 [90779] - [Loga.vn]

Đâu là điều kiện khách quan thuận lợi để các nước thực dân có thể nhanh chóng hoàn thành quá trình xâm lược Đông Nam Á?

Câu 11 [136387] - [Loga.vn]

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã để lại bài học quan trọng nhất cho nhân loại là

Câu 12 [91811] - [Loga.vn]

Đâu không phải là lý do trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916) phe Liên minh nắm được thế chủ động trên chiến trường?

Câu 13 [92260] - [Loga.vn]

Sự kiện Hít-le tự xưng là Quốc trưởng suốt đời (1934) phản ánh bản chất gì của chủ nghĩa phát xít?

Câu 14 [136382] - [Loga.vn]

Nhận xét về phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất?

Câu 15 [94945] - [Loga.vn]

Phong trào cải cách chính trị - văn hóa của những nhân vật nào ở Trung Quốc đã tác động mạnh mẽ đến nước ta những năm cuối thế kỉ XIX?

Câu 16 [124005] - [Loga.vn]

Lãnh tụ Tôn Trung Sơn chủ trương đấu tranh theo khuynh hướng nào?

Câu 17 [90786] - [Loga.vn]

Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống thực dân Pháp trong những năm 1863 – 1866 do ai lãnh đạo?

Câu 18 [90636] - [Loga.vn]

Bản chất của đạo luật chia đôi xứ Ben-gan của thực dân Anh ở Ấn Độ là chính sách gì?

Câu 19 [92269] - [Loga.vn]

Mục đích chính của chính sách “láng giềng thân thiện” do Chính phủ Rudơven đề ra và thực hiện trong những năm 1929-1939 là

Câu 20 [90606] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây không phải cải cách về kinh tế của Nhật Bản được thực hiện từ năm 1868?

Câu 21 [94532] - [Loga.vn]

Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào được từng bước du nhập vào Việt Nam?

Câu 22 [126332] - [Loga.vn]

Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nào?

Câu 23 [136385] - [Loga.vn]

Điểm khác biệt giữa hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với Phan Bội Châu là

Câu 24 [124065] - [Loga.vn]

Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia là

Câu 25 [95001] - [Loga.vn]

Nhân tố nào đã dẫn đến sự chuyển biến của kinh tế- xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Câu 26 [91807] - [Loga.vn]

Đức đã làm gì để cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Câu 27 [92103] - [Loga.vn]

Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách cộng sản thời chiến, đến Chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào?

Câu 28 [92081] - [Loga.vn]

Lực lượng chính trị nào đã lãnh đạo giai cấp vô sản Nga trong hai cuộc cách mạng tháng Hai và tháng Mười ở Nga năm 1917?

Câu 29 [124290] - [Loga.vn]

Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất?

Câu 30 [126354] - [Loga.vn]

Kinh tế quốc dân nước Nga Xô viết có sự biến đổi như thế nào sau khi thực hiện Chính sách kinh tế mới?

Câu 31 [94935] - [Loga.vn]

Tư tưởng Duy tân khi đi vào quần chúng đã vượt qua khuôn khổ ôn hòa và biến thành cuộc đấu tranh nào?

Câu 32 [123984] - [Loga.vn]

Từ giữa thế kỉ XIX, thành phần xã hội dần dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội ở Ấn Độ là

Câu 33 [91031] - [Loga.vn]

Từ đầu thế kỉ XX, Mĩ đã thực hiện chính sách đối ngoại gì với các nước Mĩ Latinh?

Câu 34 [94938] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây thể hiện đúng đường lối cứu nước của Phan Châu Trinh?

Câu 35 [94953] - [Loga.vn]

Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách gì ở Đông Dương?

Câu 36 [90638] - [Loga.vn]

Nguyên nhân cơ bản khiến phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ tạm lắng xuống vào đầu thế kỉ XX là gì?

Câu 37 [121801] - [Loga.vn]

"NEP" là cụm từ viết tắt của?

Câu 38 [94234] - [Loga.vn]

Những câu thơ sau là khẩu hiệu đấu tranh của cuộc khởi nghĩa nào?

“Dập dìu trống đánh cờ xiêu

Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây”

Câu 39 [124252] - [Loga.vn]

Cuối thế kỉ XIX cuộc đấu tranh nào của nhân dân châu Phi chống thực dân phương Tây được xem là tiêu biểu nhất?

Câu 40 [136692] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không phải đặc điểm của phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook