Chi tiết đề thi

Kiểm tra THPT quốc gia

Dungkhai
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
12
22 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16044] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số $y=\log \left( 2x+1 \right)$


Câu 2 [28062] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-\frac{1}{3}{{x}^{3}}+{{x}^{2}}-3x+m$ (m là tham số thực) thỏa mãn giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn \[\left[ 0;3 \right]\] bằng \[-\text{ }7.\] Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 3 [30913] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{3}}+2a{{x}^{2}}+4bx-2018\left( a,b\in \mathbb{R} \right)$ đạt cực trị tại $x=-1.$ Khi đó hiệu $a-b$ là:

Câu 4 [28186] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$. 

Câu 5 [34111] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số \[y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] có điểm cực đại là \[A(-2;2)\], điểm cực tiểu là \[B(0;-2)\]. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình \[a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d=m\] có 3 nghiệm phân biệt.

Câu 6 [9766] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?


Câu 7 [20202] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 8 [15860] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hòa. Khí X là

Câu 9 [30626] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x^4-2x^2-3$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu 10 [31310] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu 11 [28227] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+3.$ Tính diện tích \[S\] của tam giác có ba đỉnh là \[3\] điểm cực trị của hàm số trên:

Câu 12 [29098] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của Parabol \[y=3{{x}^{2}}+x+2\] tại điểm \[M\left( 1;0 \right)\] là: 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook