Chi tiết đề thi

KSCL đầu năm

hangngav3
2 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58370] - [Loga.vn]

Tế bào lông hút khác với tế bào thực vật là:

Câu 2 [56555] - [Loga.vn]

Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có khả năng phân chia là:

Câu 3 [58212] - [Loga.vn]

Cơ thể của tảo cấu tạo.

Câu 4 [58120] - [Loga.vn]

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

Câu 5 [56604] - [Loga.vn]

Trong những nhóm sau đây, nhóm nào gồm toàn những cây rễ cọc?

Câu 6 [66810] - [Loga.vn]

Bộ phận nào diễn ra các hoạt động sống của tế bào:

Câu 7 [58109] - [Loga.vn]

Mạch rây có chức năng.

Câu 8 [57897] - [Loga.vn]

Ý nghĩa quá trình lớn lên và phân chia tế bào

Câu 9 [58108] - [Loga.vn]

Nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng gọi là:

Câu 10 [56581] - [Loga.vn]

Các bộ phận chính của kính hiển vi gồm:

Câu 11 [58139] - [Loga.vn]

Tế bào thực vật gồm những thành phần nào?

Câu 12 [58146] - [Loga.vn]

Nhân tế bào có vai trò gì ?

Câu 13 [58107] - [Loga.vn]

Tế bào của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ phân chia làm:

Câu 14 [56800] - [Loga.vn]

Trong tế bào bộ phận đảm nhiệm chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là:

Câu 15 [58098] - [Loga.vn]

Mô là:

Câu 16 [58512] - [Loga.vn]

Vai trò của lông hút là:

Câu 17 [56603] - [Loga.vn]

Ý nghĩa quá trình lớn lên và phân chia tế bào

Câu 18 [56605] - [Loga.vn]

Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ bộ phận

Câu 19 [58591] - [Loga.vn]

Cấu tạo của tế bào lông hút khác tế bào thực vật là:

Câu 20 [56595] - [Loga.vn]

Cho các hoạt ý sau

1. Từ một nhân hình thành 2 nhân cách xa nhau

2. các tế bào con tiếp tục lớn lên đến khi bằng tế bào mẹ

3. Chất tế bào phân chia

4. Vách tế bào hình thành tạo 2 tế bào con

Lựa chọn đáp án đúng nhất nói về quá trình phân chia tế bào thực vật

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook