Chi tiết đề thi

KSCL đầu năm

hangngav3
8 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58591] - [Loga.vn]

Cấu tạo của tế bào lông hút khác tế bào thực vật là:

Câu 2 [58125] - [Loga.vn]

Màng sinh chất có chức năng:

Câu 3 [58086] - [Loga.vn]

Bộ phận nào diễn ra các hoạt động sống của tế bào:

Câu 4 [58212] - [Loga.vn]

Cơ thể của tảo cấu tạo.

Câu 5 [58120] - [Loga.vn]

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

Câu 6 [58109] - [Loga.vn]

Mạch rây có chức năng.

Câu 7 [58289] - [Loga.vn]

Tế bào ở bộ phận nào của cây có khả năng phân chia?

Câu 8 [58093] - [Loga.vn]

Tế bào bộ phận nào của phiến lá thực hiện quang hợp và chứa chất dự trữ:

Câu 9 [58108] - [Loga.vn]

Nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng gọi là:

Câu 10 [56603] - [Loga.vn]

Ý nghĩa quá trình lớn lên và phân chia tế bào

Câu 11 [58512] - [Loga.vn]

Vai trò của lông hút là:

Câu 12 [56555] - [Loga.vn]

Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có khả năng phân chia là:

Câu 13 [58370] - [Loga.vn]

Tế bào lông hút khác với tế bào thực vật là:

Câu 14 [56581] - [Loga.vn]

Các bộ phận chính của kính hiển vi gồm:

Câu 15 [58098] - [Loga.vn]

Mô là:

Câu 16 [58146] - [Loga.vn]

Nhân tế bào có vai trò gì ?

Câu 17 [56604] - [Loga.vn]

Trong những nhóm sau đây, nhóm nào gồm toàn những cây rễ cọc?

Câu 18 [66810] - [Loga.vn]

Bộ phận nào diễn ra các hoạt động sống của tế bào:

Câu 19 [58107] - [Loga.vn]

Tế bào của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ phân chia làm:

Câu 20 [56595] - [Loga.vn]

Cho các hoạt ý sau

1. Từ một nhân hình thành 2 nhân cách xa nhau

2. các tế bào con tiếp tục lớn lên đến khi bằng tế bào mẹ

3. Chất tế bào phân chia

4. Vách tế bào hình thành tạo 2 tế bào con

Lựa chọn đáp án đúng nhất nói về quá trình phân chia tế bào thực vật

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook