Chi tiết đề thi

Lgzghaahsbsbsz

baotaithan1234
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
2
4 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [5706] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ \[Oxy,\] cho đường tròn \[\left( C \right):{{\left( x-6 \right)}^{2}}+{{\left( y-4 \right)}^{2}}=12.\] Viết phương trình đường tròn là ảnh của đường tròn \[\left( C \right)\] qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số \[k=\frac{1}{2}\] và phép quay tâm góc \[90{}^\circ \], 

Câu 2 [5078] - [Loga.vn]

Một kênh dẫn nước theo vuông góc có bề rộng 3,0 m như hình vẽ.

Cho 4 cây luồng (thẳng) có độ dài là 6,2m ; 8,3m ; 8,4m ; 9,0m trôi tự do trên kênh. Hỏi số cây luồng có thể trôi tự do qua góc kênh là bao nhiêu ?

    

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook