Chi tiết đề thi

lượng giác 11

thachhatrang188
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [3556] - [Loga.vn]

 Phương trình $\sqrt{15}\operatorname{s}\text{inx}+\cos x=m,$ với m là tham số có nghiệm khi giá trị của m bằng:

Câu 2 [33845] - [Loga.vn]

Giải phương trình $c\text{os}3x.\tan 4x=\sin 5x$.

Câu 3 [27951] - [Loga.vn]

Điều kiện xác định của hàm số $y=\frac{1-\sin x}{\cos x}$ là:

Câu 4 [46495] - [Loga.vn]

Giải phương trình \[3si{{n}^{2}}\text{x}-2cos\text{x+}2\text{ }=0\].

Câu 5 [20305] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số $y=\sqrt{\cos 2x}$ bằng:

Câu 6 [29966] - [Loga.vn]

Tìm chu kì của hàm số $f\left( x \right)=\tan \,\frac{x}{4}+2\sin \frac{x}{2}.$

Câu 7 [27967] - [Loga.vn]

Hàm số $f\left( x \right)=\sin 3x$ có đạo hàm \[f'\left( x \right)\]là:

Câu 8 [44457] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số \[y=sin\text{ }2x\] là:

Câu 9 [27308] - [Loga.vn]

Chu kì tuần hoàn của hàm số \[y=\sin 2x\] là

Câu 10 [41550] - [Loga.vn]

Tìm hàm số lẻ trong các hàm số sau.

Câu 11 [17798] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình: \[\cos 2x-{{\tan }^{2}}x=\frac{{{\cos }^{2}}x-{{\cos }^{3}}x-1}{{{\cos }^{2}}x}\] là:

   

Câu 12 [35590] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{\sin }^{2}}x-4\sin x\cos x+3{{\cos }^{2}}x=0\] có tập nghiệm trùng với nghiệm của phương trình nào sau đây ?

Câu 13 [23963] - [Loga.vn]

Trong khoảng \[\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)\]phương trình\[{{\sin }^{2}}4x+3\sin 4\cos 4x-4{{\cos }^{2}}4x=0\] có bao nhiêu nghiệm? 

Câu 14 [31153] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định D của hàm số $y=\frac{1}{\sin x-\cos x}$

Câu 15 [178] - [Loga.vn]

Biểu diễn nghiệm của phương trình:

\[4\left( {{\sin }^{4}}x+{{\cos }^{4}}x \right)+\sin 4x\left( \sqrt{3}-1-\tan 2x\tan x \right)=3\]

trên đường tròn lượng giác. Số điểm biểu diễn là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook