Chi tiết đề thi

Luyện thi THPTQG

noforyou7ahxh
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47717] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo, giả sử nguyên tử H gồm 6 trạng thái dừng, trong các trang thái dừng electron chuyển động tròn đều xung quanh hạt nhân. Gọi $r_0$ là bán kính Bo. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có bán kính quỹ đạo rm sang trạng thái dừng có bán kính $r_n$ thì lực tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân giảm đi 16 lần. Giá trị $r_n$ - $r_m$ lớn nhất bằng

Câu 2 [45979] - [Loga.vn]

Khối lượng hạt nhân   bằng 13,9992 u, trong đó 1 u = 931,5 MeV/$c^2$. Để phá vỡ hạt nhân này thành các nuclôn riêng lẻ, cần một công tối thiểu là

Câu 3 [44898] - [Loga.vn]

Cho 3 hạt nhân: α (\[{}_{2}^{4}\]He), proton (\[{}_{1}^{1}\]H) và triti (\[{}_{1}^{3}\]H) có cùng vận tốc ban đầu v0 bay vào một vùng không gian có từ trường đều \[\vec{B}\] sao cho vecto cảm ứng từ \[\vec{B}\]vuông góc với vận tốc ban đầu vo, thì ba hạt nhân chuyển động tròn trong từ trường với bán kính quỹ đạo tương ứng là $R_a$, $R_p$ , $R_T$. khi đó có mỗi liên hệ

Câu 4 [46735] - [Loga.vn]

Giả sử, một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani ${}_{92}^{235}U$ . Biết công suất phát điện là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa năng lượng hạt nhân thành điện năng là 20%. Cho rằng khi một hạt nhân urani \[{}_{92}^{235}U\] phân hạch thì toả ra năng lượng là 3,2.1$0^{-11}$ J. Lấy NA = 6,02.1$0^{23}$ mo$l^{-1}$ và khối lượng mol của \[{}_{92}^{235}U\]235 g/mol. Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì lượng urani \[{}_{92}^{235}U\] mà nhà máy cần dùng trong 365 ngày là

Câu 5 [45951] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân: \[{}_{2}^{4}He+{}_{7}^{14}N\to {}_{1}^{1}H+X\]. số prôtôn và nơtron của hạt nhân X lần lượt là

Câu 6 [46022] - [Loga.vn]

Mức năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hidro là $E_n$ = -13,6/$n^2$ (eV) với n =1,2,3. . . . Một electron có động năng 12,4 eV đến va chạm với nguyên tử hidro đang đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm, nguyên tử hidro vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của electron còn lại là

Câu 7 [47829] - [Loga.vn]

Hạt nhân \[{}_{84}^{210}Po\] phóng xạ ra một hạt α rồi tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 0,2 g \[{}_{84}^{210}Po\]. Sau 690 ngày thì khối lượng hạt nhân X tạo thành có giá trị gần nhất là

Câu 8 [11534] - [Loga.vn]

Người ta dùng một proton bắn phá hạt nhân X đang đứng yên tạo thành hai hạt α. Biết rằng các hạt α bay ra với cùng tốc độ và các vectơ vận tốc của chúng hợp với nhau một góc β. Góc β có thể nhận giá trị bằng

Câu 9 [45390] - [Loga.vn]

Một kim loại có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu bức xạ có bước sóng bằng ${{\lambda }_{0}}/3$ vào kim loại này. Cho rằng năng lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là

Câu 10 [40868] - [Loga.vn]

Nguyên tử khi hấp thụ một phôtôn có năng lượng \[\varepsilon ={{E}_{N}}-{{E}_{K}}\] sẽ

Câu 11 [45755] - [Loga.vn]

Chất phóng xạ pôlôni \[{}_{84}^{210}Po\] phát ra tia α và biến đổi thành chì. Cho chu kì bán rã cùa pôlôni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu pôlôni nguyên chất, sau khoảng thời gian t thì tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng pôlôni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên từ bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là

Câu 12 [46304] - [Loga.vn]

Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm. Khi đeo một kính có tiêu cự - 100 cm sát mắt, người này nhìn được các vật từ

Câu 13 [47240] - [Loga.vn]

Hạt${}_{4}^{10}Be$ có khối lượng 10,0113u. Khối lượng của notron là mn = 1,0087u, khối lượng của hạt proton là mp = 1,0073u, 1u = 931,5 Mev/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt là

Câu 14 [56538] - [Loga.vn]

 Hạt nhân đứng yên phóng xạ α và hạt nhân con sinh ra có động năng 0,103 MeV. Hướng chùm hạt α sinh ra bắn vào hạt nhân  đang đứng yên sinh ra hạt nhân X và hạt nơtron. Biết hạt nhân nơtron bay ra theo phương vuông góc với phương tới của hạt α. Cho mPb = 205,9293u; mBe = 9,0169u; mα = 4,0015u; mn =1,0087u; mX =12,000u; 1u = 931,5 MeV/c2. Động năng của hạt nhân X xấp xỉ bằng

 

Câu 15 [47346] - [Loga.vn]

Biết năng lượng tương ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức $E_n$ = - 13,6/$n^2$  eV (n = 1; 2; 3…). Cho một chùm electron bắn phá các nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản để kích thích chúng chuyển lên trạng thái kích thích M. Vận tốc tối thiểu của chùm electron là

Câu 16 [46293] - [Loga.vn]

Một nguyên tử trung hòa có hạt nhân giống với một hạt trong chùm tia α. Tổng số hạt nuclôn và êlectron của nguyên tử này là

Câu 17 [46475] - [Loga.vn]

Biết rằng trên các quỹ đạo dừng của nguyên tử hidro, electron chuyển động dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân và electron. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng L chuyển lên chuyển động trên quỹ đạo dừng N thì có tốc độ góc đã

Câu 18 [57336] - [Loga.vn]

Phản ứng nhiệt hạch là sự

Câu 19 [55797] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

Câu 20 [47783] - [Loga.vn]

Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là

Câu 21 [47488] - [Loga.vn]

Trong mô hình nguyên tử Hiđrô của Bo, với $r_0$ là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng của êlectrôn tương ứng với trạng thái của M là

Câu 22 [57413] - [Loga.vn]

Cho các tia phóng xạ \[\alpha ;{{\beta }^{-}};{{\beta }^{+}};\gamma \]. Tia nào không bị lệch trong điện trường?

Câu 23 [56706] - [Loga.vn]

Lực hạt nhân còn được gọi là

Câu 24 [46145] - [Loga.vn]

Khi bị nung nóng đến 3000oC thì thanh vonfam phát ra

Câu 25 [47390] - [Loga.vn]

Phôtôn

Câu 26 [45277] - [Loga.vn]

Nếu so sánh độ bền vững của các hạt nhân thì hạt nhân càng bền vững khi:

Câu 27 [46843] - [Loga.vn]

Trong 59,50 g $_{92}^{238}U$ có số nơtron xấp xỉ là

Câu 28 [11521] - [Loga.vn]

Người ta dùng một hạt X bắn phá hạt nhân \[_{13}^{27}Al\] gây ra phản ứng hạt nhân \[X+_{13}^{27}Al\to _{15}^{30}P+_{0}^{1}n\].  Hạt X là

Câu 29 [45690] - [Loga.vn]

Trong không khí, người ta bố trí 2 điện tích có cùng độ lớn 0,5 μC nhưng trái dấu cách nhau 2 m. Tại trung điểm của 2 điện tích, cường độ điện trường là

Câu 30 [32548] - [Loga.vn]

Đồng vị \[N{{a}_{24}}\] phóng xạ \[{{\beta }^{-}}\] với chu kỳ bán rã T, tạo thành hạt nhân con\[M{{g}_{24}}\] . Tại thời điểm ban đầu khảo sát thì tỷ số khối lượng \[M{{g}_{24}}v\grave{a}\text{ }N{{a}_{24}}\] là 0,25. Sau thời gian 3T thì tỷ số trên là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook