Chi tiết đề thi

một hai ba bốn

ngoduythiem01
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [4590] - [Loga.vn]

Cho số phức z thỏa mãn $\left( 1+3i \right)z-5=7i.$ Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ? 

Câu 2 [23701] - [Loga.vn]

Cho số phức $\bar{z}=3-2i$. Tìm phần thực và phần ảo của z .

Câu 3 [471] - [Loga.vn]

Hỏi điểm \[M(3;-1)\] là điểm biểu diễn số phức nào sau đây ?

Câu 4 [24718] - [Loga.vn]

Biết rằng nghich đảo của số phức z (z≠±1)bằng số phức liên hợp của nó . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 5 [5253] - [Loga.vn]

Cho số phức z thỏa mãn $z\left( 2-i \right)+13i=1.$ Tính mô đun của số phức z.

Câu 6 [1874] - [Loga.vn]

 Cho số phức z thỏa mãn $\left| z \right|=2.$ Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức \[\text{w}=3-2i+\left( 2-i \right)z\] là một đường tròn, bán kính R của đường tròn đó bằng:

Câu 7 [1904] - [Loga.vn]

Phần ảo của số phức $z=5+2i$ bằng:

Câu 8 [110] - [Loga.vn]

Kí hiệu \[{{z}_{0}}\] là nghiệm phức có phần thực âm và phần ảo dương của phương trình \[{{z}^{2}}+2z+10=0\]. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức \[\text{w}={{i}^{2017}}{{z}_{0}}\]?

Câu 9 [27808] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các nghiệm của phương trình ${{z}^{2}}\,+\,2\text{z}\,+5\,=\,0$.:  

Câu 10 [5250] - [Loga.vn]

Trên tập số phức, cho phương trình $a{{z}^{2}}+b\text{z}+c=0\left( a,b,c\in \mathbb{R};a\ne 0 \right).$ Chọn kết luận sai.

Câu 11 [4586] - [Loga.vn]

Cho số phức z thỏa mãn $z+4\overline{z}=7+i\left( z-7 \right).$ Khi đó, môđun của z bằng bao nhiêu ?

Câu 12 [292] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu 13 [462] - [Loga.vn]

Tìm phần ảo của số phức z, biết $\left( 1+i \right)z=3-i$ ? 

Câu 14 [14594] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=2-3i$ . Số phức liên hợp của $z$ là:

Câu 15 [13567] - [Loga.vn]

Cho số phức $z$ thỏa mãn $z\left( 2-i \right)+13i=1.$ Tính môđun của số phức z

Câu 16 [7277] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{z}^{2}}+z+3=0\] có 2 nghiệm \[{{z}_{1}},{{z}_{2}}\] trên tập số phức. Tính giá trị biểu thức \[P=z_{1}^{2}+z_{2}^{2}\].

Câu 17 [32006] - [Loga.vn]

Nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình ${{z}^{2}}-z+1=0$ là $z=a+bi,\,\,a,b\in R.$ Tính $a+\sqrt{3}b$.

Câu 18 [13431] - [Loga.vn]

Gọi ${z_0}$ là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình ${z^2} - 6z + 13 = 0.$ Tính $\left| {{z_0} + 1 - i} \right|$

Câu 19 [5271] - [Loga.vn]

 Tìm số phức z thỏa mãn $\left| z-2 \right|=\left| z \right|$ và $\left( z+1 \right)\left( \overline{z}-i \right)$ là số thực.

Câu 20 [24451] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=-3+4i$. Môđun của z là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook