Chi tiết đề thi

một hau ba bốn kajd

duythiemmaridristaa
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [471] - [Loga.vn]

Hỏi điểm \[M(3;-1)\] là điểm biểu diễn số phức nào sau đây ?

Câu 2 [27808] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các nghiệm của phương trình ${{z}^{2}}\,+\,2\text{z}\,+5\,=\,0$.:  

Câu 3 [31998] - [Loga.vn]

Cho số phức ${{z}_{1}}=2+3i,\,\,\,{{z}_{2}}=-4-5i.$ Tính $z={{z}_{1}}+{{z}_{2}}$.

Câu 4 [13429] - [Loga.vn]

Cho số phức $z = 6 + 7i.$ Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn hình học là

Câu 5 [33901] - [Loga.vn]

Cho số phức $2-3i.$ Môđun của số phức$\text{w}=\left( 1+i \right)z$ bằng:

Câu 6 [24463] - [Loga.vn]

Tìm tọa độ điểm biểu diễn của số phức $z=\frac{\left( 2-3i \right)\left( 4-i \right)}{3+2i}.$ 

Câu 7 [24541] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=a+bi\,\left( a,b\in \mathbb{R} \right)$ thỏa mãn $z+1+3i-\left| z \right|i=0.$ Tính $S=a+3b.$ 

Câu 8 [399] - [Loga.vn]

Cho số phức $z$  thoả mãn hệ thức \[i+\text{3}z+\frac{\text{2}+i}{i}=\left( \text{2}-i \right)\bar{z}\]. Mô đun của số phức \[w=z-i\] là

Câu 9 [5271] - [Loga.vn]

 Tìm số phức z thỏa mãn $\left| z-2 \right|=\left| z \right|$ và $\left( z+1 \right)\left( \overline{z}-i \right)$ là số thực.

Câu 10 [420] - [Loga.vn]

Môđun số phức \[z=3-2i\] bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook