Chi tiết đề thi

ninh văn kiểm

vinhthui2003
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(1)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61383] - [Loga.vn]

Phương trình $\left| 3x-1 \right|=2x-5$ có bao nhiêu nghiệm?

Câu 2 [15797] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ . hàm số $y'=f'\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?


Câu 3 [61164] - [Loga.vn]

 1. 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Câu 4 [61195] - [Loga.vn]

 1. 1. Đo chiều dài của một cây thước, ta được kết quả \[\overline{a}=45\pm 0,3\,(\text{cm})\]. Khi đó sai số tuyệt đối của phép đo được ước lượng là

Câu 5 [13611] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-\frac{4}{3}{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}-x-3$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 6 [15811] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\sqrt{1-{{x}^{2}}}$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 7 [61366] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho ba tập hợp: $X=\left( -4;\,3 \right)$, $Y=\left\{ x\in \mathbb{R}:2x+4>0,\,x<5\, \right\}$, $Z=\left\{ x\in \mathbb{R}:\left( x+3 \right)\left( x-4 \right)=0\, \right\}$. Chọn câu đúng nhất:

Câu 8 [61416] - [Loga.vn]

 1. 51. Kết quả của phép toán $\left( -\infty ;\,1 \right)\cap \left[ -1;\,2 \right)$ là

Câu 9 [61193] - [Loga.vn]

 1. 1. Độ cao của một ngọn núi được ghi lại như sau $\overline{h}=1372,5\,\text{m}\pm 0,2\,\text{m}$. Độ chính xác $d$ của phép đo trên là

Câu 10 [61326] - [Loga.vn]

 1. 1. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
 • Hãy cố gắng học thật tốt!
 • Số \[20\] chia hết cho \[6\].
 • Số \[5\] là số nguyên tố.
 • Số \[x\] là số chẵn.
 • Bảng xếp hạng
  Đánh giá, bình luận
  Điểm đánh giá trung bình

  5

  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  100%
  (1)

  như cứt

  Bình luận Loga
  0 bình luận
  user-avatar
  Bình luận Facebook