Chi tiết đề thi

ôn hk 132435

Bunhh26
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
25
31 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [45936] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu 2 [45736] - [Loga.vn]

Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

Câu 3 [43777] - [Loga.vn]

Một dòng điện xoay chiều có cường độ \[i=5\sqrt{2}\cos 100\pi t\,\,A\] thì trong 1s dòng điện đổi chiều:

Câu 4 [39026] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng 2 A và lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch π/3 . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

Câu 5 [39548] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 6 [39966] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện \[i=4\cos 100\pi t\] có giá trị hiệu dụng bằng:

Câu 7 [41906] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t+\varphi \right)\,V\] vào hai đầu mạch gồm một cuộn dây nối tiếp với tụ C thay đổi được. Khi C = $C_1$ thì độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp hai đầu mạch là 6$0^0$ và khi đó mạch tiêu thụ một công suất 50 W. Điều chỉnh C để công suất tiêu thụ của mạch cực đại là

Câu 8 [37446] - [Loga.vn]

Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

Câu 9 [34505] - [Loga.vn]

Từ thông qua một khung dây giảm đều từ 1,2Wb xuống còn 0,6Wb trong khoảng thời gian 1 phút. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn là

Câu 10 [33273] - [Loga.vn]

Một dòng điện xoay chiều có biểu thức là \[i=4\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\pi  \right)\,A\]. Giá trị cực đại của dòng điện này bằng

Câu 11 [37462] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động với biên độ góc \[{{\alpha }_{0}}=0,158\] rad tại nơi có g = 10 m/s2. Điểm treo con lắc cách mặt đất nằm ngang 1,8 m. khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị đứt. Điểm chạm mặt đất của vật nặng cách đường thẳng đứng đi qua vị trí cân bằng một đoạn là:

Câu 12 [30910] - [Loga.vn]

Một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động là E, điện trở trong r = 4 Ω. Mạch ngoài là một điện trở R =20 Ω. Biết cường độ dòng điện trong mạch là I = 0,5 A. Suất điện động của nguồn là

Câu 13 [15136] - [Loga.vn]

Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto

Câu 14 [34481] - [Loga.vn]

Trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch

Câu 15 [34493] - [Loga.vn]

Công thức tính tổng trở của đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây có cảm kháng \[{{Z}_{L}}\] và tụ điện có dung kháng \[{{Z}_{C}}\] mắc nối tiếp là

Câu 16 [34689] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều \[u=200\sqrt{2}\cos 100\pi t(V)\] vào hai đầu điện trở thuần R = 100Ω. Công suất tỏa nhiệt trên R là

Câu 17 [45859] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Trên thân một tụ điện có ghi: 470µF – 16V.

Câu 18 [44860] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều tần số góc ω thì tổng trở của mạch là

Câu 19 [47845] - [Loga.vn]

Cho biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = 2$I_0$cos(ωt + φ). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là

Câu 20 [42449] - [Loga.vn]

Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện, (điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch không đổi) nếu đồng thời tăng tần số của điện áp lên 4 lần và giảm điện dung của tụ điện 2 lần thì cường độ hiệu dụng qua mạch

Câu 21 [4617] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi:

Câu 22 [38758] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là:

Câu 23 [34214] - [Loga.vn]

Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều \[B={{5.10}^{-2}}T\] . Mặt phẳng khung dây hợp với \[\overrightarrow{B}\] một góc \[\alpha \text{ }=\text{ }{{30}^{0}}\] . Khung dây giới hạn bởi diện tích \[12\text{ }c{{m}^{2}}\]. Độ lớn từ thông qua diện tích S là:

Câu 24 [42285] - [Loga.vn]

Một máy phát điện xoay chiều một pha, rôto có p cực bắc và p cực nam, suất điện động do máy phát ra có tần số f thì rôto phải quay với tốc độ (tính ra vòng/giây) là

Câu 25 [41072] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều \[u=U\sqrt{2}\cos \omega t\,\left( U>0 \right)\] vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Gọi Z và I lần lượt là tổng trở của đoạn mạch và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch.Hệ thức nào sau đây đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook