Chi tiết đề thi

Ôn tập CÁ THỂ & QUẦN THỂ SINH VẬT - Sinh Học 12

ctvloga371
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60862] - [Loga.vn]

. Sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài sẽ làm:

Câu 2 [60860] - [Loga.vn]

Quan hệ cạnh tranh là:

Câu 3 [60856] - [Loga.vn]

Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là:

Câu 4 [60853] - [Loga.vn]

. Ăn thịt đồng loại xảy ra do:

Câu 5 [60852] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh?

Câu 6 [60851] - [Loga.vn]

. Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ hỗ trợ?

Câu 7 [60848] - [Loga.vn]

Nếu mật độ của một quần thể sinh vật tăng quá mức tối đa thì:

Câu 8 [60847] - [Loga.vn]

Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật có thể dẫn tới:

Câu 9 [60845] - [Loga.vn]

Tập hợp những quần thể nào sau đây là quần thể sinh vật?

Câu 10 [60844] - [Loga.vn]

Một số loài cây cùng loài sống gần nhau có hiện tượng rễ của chúng nối với nhau. Hiện tượng này thể hiện ở mối quan hệ:

 

Câu 11 [60842] - [Loga.vn]

Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

Câu 12 [60840] - [Loga.vn]

Tập hợp những sinh vật nào dưới đây được xem là một quần thể giao phối?

Câu 13 [60839] - [Loga.vn]

Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?

Câu 14 [60838] - [Loga.vn]

Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?

Câu 15 [60837] - [Loga.vn]

. Ý nào không đúng đối với động vật sống thành bầy đàn trong tự nhiên?

Câu 16 [60836] - [Loga.vn]

Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm:

Câu 17 [60835] - [Loga.vn]

Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?

Câu 18 [60833] - [Loga.vn]

Sự khác nhau giữa cây thông nhựa liền rễ với cây không liền rễ như thế nào?

Câu 19 [60832] - [Loga.vn]

Thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta chia động vật thành những nhóm nào?

Câu 20 [60831] - [Loga.vn]

Cá rô phi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,60C đến 420C. Điều giải thích nào dưới đây là đúng?

Câu 21 [60829] - [Loga.vn]

Câu nào sai trong số các câu sau?

Câu 22 [60827] - [Loga.vn]

Nhân tố vô sinh bao gồm tất cả:

Câu 23 [60825] - [Loga.vn]

Giới hạn sinh thái gồm có:

Câu 24 [60824] - [Loga.vn]

. Cá chép có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là: +20C đến 440C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là: +5,60C đến +420C. Dựa vào các số liệu trên, hãy cho biết nhận định nào sau đây về sự phân bố của hai loài cá trên là đúng?

Câu 25 [60823] - [Loga.vn]

Khoảng thuận lợi là:

Câu 26 [60820] - [Loga.vn]

Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 200C đến 350C. Khoảng nhiệt độ từ 200C đến 350C được gọi là:

Câu 27 [60819] - [Loga.vn]

Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 200C đến 350C. Mức 420C được gọi là:

Câu 28 [60818] - [Loga.vn]

Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 200C đến 350C. Mức 5,60C gọi là:

Câu 29 [60817] - [Loga.vn]

Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 200C đến 350C. Từ 5,60C đến 420C được gọi là:

Câu 30 [60816] - [Loga.vn]

Chọn câu sai trong các câu sau:

Câu 31 [60814] - [Loga.vn]

Đối với mỗi nhân tố sinh thái, các loài khác nhau

 

Câu 32 [60813] - [Loga.vn]

Trong các nhân tố vô sinh tác động lên đời sống của sinh vật, nhân tố có vai trò cơ bản là:

Câu 33 [60812] - [Loga.vn]

. Càng lên phía Bắc, kích thước các phần thò ra ngoài cơ thể của động vật càng thu nhỏ lại (tai, chi, đuôi, mỏ…). Ví dụ: tai thỏ Châu Âu và Liên Xô cũ, ngắn hơn tai thỏ Châu Phi. Hiện tượng trên phản ánh ảnh hưởng của nhân tố sinh thái nào lên cơ thể sống của sinh vật?

Câu 34 [60811] - [Loga.vn]

Trong tự nhiên, nhân tố sinh thái tác động đến sinh vật

 

Câu 35 [60808] - [Loga.vn]

. Phát biểu nào sau đây là không đúng về nhân tố sinh thái?

Câu 36 [60807] - [Loga.vn]

Con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt. Có thể xếp con người vào nhóm nhân tố nào sau đây?

Câu 37 [60806] - [Loga.vn]

Ở động vật hằng nhiệt (đồng nhiệt) sống ở vùng ôn đới lạnh có:

Câu 38 [60805] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây là không đúng với cây ưa sáng?

Câu 39 [60804] - [Loga.vn]

Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có các giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 5,60C và 420C. Khoảng giá trị nhiệt độ từ 5,60C đến 420C được gọi là

Câu 40 [60802] - [Loga.vn]

Có các loại nhân tố sinh thái nào:

Câu 41 [60801] - [Loga.vn]

Có các loại môi trường phổ biến là:

Câu 42 [60800] - [Loga.vn]

Trong rừng mưa nhiệt đới, những cây thân gỗ có chiều cao vượt lên tầng trên của tán rừng thuộc nhóm thực vật

 

Câu 43 [60798] - [Loga.vn]

Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi (khoảng cực thuận) là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật

Câu 44 [60796] - [Loga.vn]

Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ cơ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường?

Câu 45 [60795] - [Loga.vn]

Nơi ở của các loài là:

Câu 46 [60794] - [Loga.vn]

Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng?

Câu 47 [60792] - [Loga.vn]

Đặc điểm thích hợp làm giảm mất nhiệt của cơ thể voi sống ở vùng ôn đới so với voi sống ở vùng nhiệt đới là

Câu 48 [60791] - [Loga.vn]

Giới hạn sinh thái là:

Câu 49 [60790] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào dưới đây không có ở cây ưa bóng?

Câu 50 [60789] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào dưới đây không có ở cây ưa sáng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook