Chi tiết đề thi

ôn tập chương 2

nn5723123
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [23971] - [Loga.vn]

Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?

Câu 2 [52254] - [Loga.vn]

Trong phân tử của cacbohidrat luôn có

Câu 3 [11655] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng :

Câu 4 [52675] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng thu được chất X. Cho X phản ứng với khí H2 ( Ni, t0 ) thu được hợp chất hữu cơ Y. Các chất X, Y là

Câu 5 [6883] - [Loga.vn]

. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

Câu 6 [5365] - [Loga.vn]

. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 7 [23638] - [Loga.vn]

Chất thuộc loại polisaccarit là

Câu 8 [9572] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 9 [4835] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

Câu 10 [52673] - [Loga.vn]

Chất thuộc loại đisaccarit là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook