Chi tiết đề thi

ôn tập chương 2

nn5723123
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [44519] - [Loga.vn]

Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp $S_1$ và $S_2$. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn $S_1S_2$ sẽ

Câu 2 [55948] - [Loga.vn]

Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào trong nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?

Câu 3 [38683] - [Loga.vn]

Trong sự lan truyền sóng trên một sợi dây, tại điểm phản xạ, sóng tới và sóng phản xạ

Câu 4 [16233] - [Loga.vn]

Tai con người có thể nghe được những âm có tần số nằm trong khoảng

Câu 5 [39018] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng. Sóng dọc truyền được trong các môi trường nào?

Câu 6 [30503] - [Loga.vn]

Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa 1 bụng và 1 nút sóng cạnh nhau là

Câu 7 [39501] - [Loga.vn]

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn phát sóng :

Câu 8 [41025] - [Loga.vn]

Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t, hình dạng của một đoạn sợi dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng:

Câu 9 [40828] - [Loga.vn]

Đặt hiệu điện thế \[u=U\sqrt{2}\cos \omega t\] (với U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch R, L,C mắc nối tiếp, xác định. Dòng điện chạy trong mạch có:

Câu 10 [40806] - [Loga.vn]

Một sợi dây chiều dài l căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là:

Câu 11 [30353] - [Loga.vn]

Một ứng dụng khá quen thuộc của hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi là:

Câu 12 [3170] - [Loga.vn]

Các họa âm có

Câu 13 [53941] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 30 cm. Khoảng cách ngắn nhất từ một nút đến một bụng là

Câu 14 [24767] - [Loga.vn]

Âm sắc là:

Câu 15 [54843] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu 16 [32406] - [Loga.vn]

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp theo phương dọc theo sợi dây bằng

Câu 17 [57359] - [Loga.vn]

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn cùng phương

Câu 18 [56062] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha tại hai điểm A và B cách nhau 16cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3cm. Trên đoạn AB, số điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là

Câu 19 [39044] - [Loga.vn]

Nghe hai âm trầm (âm 1) và cao (âm 2) phát ra từ cùng một cây đàn violin. Nhận định đúng là?

Câu 20 [34498] - [Loga.vn]

Một nguồn sóng O có phương trình dao động \[{{u}_{O}}=\text{ }acsos20\pi t\left( \text{ }cm \right)\] trong đó t tính bằng giây. Biết tốc độ truyền sóng là 100 cm/s. Coi biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng. Phương trình dao động của điểm M nằm trên một phương truyền sóng và cách O một khoảng 2,5 cm có dạng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook