Chi tiết đề thi

ôn tập chương 2

nn5723123
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [645] - [Loga.vn]

Cho $a,b>0$ nếu ${{\log }_{8}}a+{{\log }_{4}}{{b}^{2}}=5$ và ${{\log }_{4}}{{a}^{2}}+{{\log }_{8}}b=7$ thì giá trị của ab bằng.

Câu 2 [15891] - [Loga.vn]

Theo thống kê dân số thế giới đến tháng 01/2017, dân số Việt Nam có 94,970,597 người và có tỉ lệ tăng dân số là 1,03%. Nếu tỉ lệ tăng dân số không đổi thì đến năm 2020 dân số nước ta có bao nhiêu triệu người, chọn đáp án gần nhất

Câu 3 [27940] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng: Phương trình ${{\left( \frac{1}{7} \right)}^{{{x}^{2}}-2x-3}}={{7}^{x-1}}$ có bao nhiêu nghiệm ?

Câu 4 [4501] - [Loga.vn]

Biết phương trình\[2{{\log }_{2}}x+3{{\log }_{x}}2=7\] có hai nghiệm thực \[{{x}_{1}}

Câu 5 [27905] - [Loga.vn]

Cho a,b là các số hữu tỉ thoả mãn: \[{{\log }_{2}}\sqrt[6]{360}=\frac{1}{2}+a{{\log }_{2}}3+b{{\log }_{2}}5\]. Khi đó tổng $a+b$ có giá trị là:

Câu 6 [30150] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{\frac{1}{5}}}\frac{4x+6}{x}\ge 0$ là:

Câu 7 [23912] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{\left( {{e}^{x}}+1 \right)}^{3}}$. Khi đó phương trình \[y'=144\] có nghiệm là:

Câu 8 [27863] - [Loga.vn]

Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 12%/năm, theo thỏa thuận cứ mỗi tháng ông A phải trả cho ngân hàng a triệu đồng. Hỏi a bằng bao nhiêu để ông A trả hết nợ ngân hàng sau đúng 3 tháng. Biết rằng lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ, a tính theo đơn vị triệu đồng.

Câu 9 [30151] - [Loga.vn]

Cho $f\left( x \right)=x.{{e}^{-3x}},$ tập nghiệm của bất phương trình $f'\left( x \right)>0$ là:

Câu 10 [48450] - [Loga.vn]

Ông A gửi ngân hàng một số tiền theo thể thức lãi kép định kỳ một tháng với lãi suất 12% năm. Sau hai tháng ông A rút cả vốn lẫn lãi được số tiền là 188718500 đồng. Hỏi số tiền ban đầu ông A gửi ngân hàng là bao nhiêu ?

Câu 11 [23698] - [Loga.vn]

Nghiệm của bất phương trình ${{\left( \frac{1}{2} \right)}^{9{{x}^{2}}-17x+11}}\ge {{\left( \frac{1}{2} \right)}^{7-5x}}$ là:

Câu 12 [54692] - [Loga.vn]

Giải phương trình sau :\[\frac{1}{5-\lg x}+\frac{2}{1+\lg x}=1\]

Câu 13 [33823] - [Loga.vn]

Số ${{7}^{100000}}$ có bao nhiêu chữ số ?

Câu 14 [36247] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 15 [15803] - [Loga.vn]

Cho $m>0$ . Biểu thức ${{m}^{\sqrt{3}}}{{\left( \frac{1}{m} \right)}^{\sqrt{3}-2}}$ bằng

Câu 16 [23064] - [Loga.vn]

Giải phương trình ${{\left( 2,5 \right)}^{5x-7}}={{\left( \frac{2}{5} \right)}^{x+1}}.$ 

Câu 17 [33381] - [Loga.vn]

Cho ${{\log }_{a}}b=2$ và ${{\log }_{a}}c=3.$ Giá trị của biểu thức $P={{\log }_{a}}\left( \frac{{{b}^{2}}}{{{c}^{2}}} \right)$ bằng:

Câu 18 [29285] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai ?

Câu 19 [27266] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nguyên của m đê phương trình ${{4}^{1+x}}+{{4}^{1-x}}=\left( m+1 \right)\left( {{2}^{2+x}}-{{2}^{2-x}} \right)+16-8m$ có nghiệm trên $\left[ 0;1 \right]?$ 

Câu 20 [48651] - [Loga.vn]

Cho hai số thực a b với 1 < a < b. Chọn khẳng định đúng.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook