Chi tiết đề thi

ôn tập hàm số tb

doanhung7524425
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
2
4 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30734] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g\left( x \right)=2f\left( x \right)+2{{x}^{3}}-4x-3m-6\sqrt{5}$ với m là số thực. Để $g\left( x \right)\le 0,\forall x\in \left[ -\sqrt{5};\sqrt{5} \right]$ thì điều kiện của m là:

Câu 2 [89] - [Loga.vn]

Gọi ${{x}_{1}},\text{ }{{x}_{2}}$ lần lượt là cực đại và cực tiểu của hàm số $f\left( x \right)=\int\limits_{{{e}^{x}}}^{{{e}^{2x}}}{t\ln tdt}$. Tính $S={{x}_{1}}+{{x}_{2}}$ .

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook