Chi tiết đề thi

ôn thi 12 THPT

vanle20020901
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
11
14 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54160] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phải là este ?

Câu 2 [23627] - [Loga.vn]

Đun nóng chất béo với dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là muối natri của axit béo và

Câu 3 [54142] - [Loga.vn]

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH,số loại trieste được tạo ra tối đa là

Câu 4 [18822] - [Loga.vn]

Chất X có cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 5 [54186] - [Loga.vn]

Este đựoc tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?

Câu 6 [54263] - [Loga.vn]

Este X có các đặc điểmsau :

-Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia Pư tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

Câu 7 [58847] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

Câu 8 [59371] - [Loga.vn]

Màu của crom (III) oxit là

Câu 9 [54136] - [Loga.vn]

Dầu mỡ để lâu bị ôi thiu do :

Câu 10 [62830] - [Loga.vn]

Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH, sản thẩm thu được chứa 2 muối? 

Câu 11 [4843] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook