Chi tiết đề thi

phạm uốc an

phamquocan1507
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [33820] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{6-{{x}^{2}}}}{{{x}^{2}}+3x-4}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu 2 [34114] - [Loga.vn]

Cho hàm số

\[y=f(x)\]

xác định trên R. Đồ thị hàm số \[y=f'(x)\] cắt trục hoành tại 3 điểm a, b, c \[(a < b < c)\]

như hình dưới:

Biết \[f(b)<0.\] Đồ thị hàm số \[y=f(x)\] cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm phân biệt.

Câu 3 [16518] - [Loga.vn]

Hai bóng đèn sợi đốt có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 và U2.Nếu công suất định mức của hai bóng đèn đó bằng nhau thì tỷ số hai điện trở R1/R2 là

Câu 4 [28210] - [Loga.vn]

Đường cong hình bên là đồ thị của  hàm số dạng phân thức \[y=\frac{ax+b}{cx+d}\].

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 5 [16635] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một este X, thu được nCO2 = nH2O. Vậy X là

Câu 6 [20159] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số \[y=\frac{{{x}^{2}}-x-m}{{{x}^{2}}-4}\] có đúng một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang ?

Câu 7 [18769] - [Loga.vn]

Thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng

Câu 8 [39132] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị \[y=f'\left( x \right)\] cắt trục \[Ox\] tại ba điểm có hoành độ \[a,\text{ }b,\text{ }c\] như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây có thể xảy ra ?

Câu 9 [16498] - [Loga.vn]

Tia hồng ngoại

Câu 10 [29900] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số \[\left( C \right):y=f\left( x \right)=2{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+5.\] Từ điểm \[A\left( \frac{19}{12};4 \right)\] kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến tới \[\left( C \right)\].

 

 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook