Chi tiết đề thi

sác xuất mức đọ 2

hienca52
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [380] - [Loga.vn]

 Ba cầu thủ sút phạt đền 11m, mỗi người sút một lần với xác suất ghi bàn tương ứng là $x,\text{ }y$ và $0,6$ (với $x>y)$. Biết xác suất để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là $0,976$ và xác suất để cả ba cầu thủ đều ghi bàn là $0,336$. Tính xác suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn.

Câu 2 [26608] - [Loga.vn]

Chi đoàn lớp 12A có 20 đoàn viên trong đó có 12 đoàn viên nam và 8 đoàn viên nữ. Tính xác suất khi chọn 3 đoàn viên có ít nhất 1 đoàn viên nữ. 

Câu 3 [58991] - [Loga.vn]

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số gồm sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho tổng của ba chữ số đầu và tổng của ba chữ số cuối kém nhau một đơn vị?

Câu 4 [1876] - [Loga.vn]

Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Số cách chọn ngẫu nhiên 5 học sinh của tổ trong đó có cả học sinh nam và học sinh nữ là:

Câu 5 [226] - [Loga.vn]

Tính tổng các hệ số trong khai triển ${{\left( 1-2x \right)}^{2018}}.$

Câu 6 [29909] - [Loga.vn]

Từ các chữ số \[0,\text{ }1,\text{ }2,\text{ }3,\text{ }5,\text{ }8\] có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 3 ?

Câu 7 [41762] - [Loga.vn]

Cho đa giác đều 20 đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 3 đỉnh. Tính xác suất để 3 đỉnh đó là 3 đỉnh của một tam giác vuông không cân.

Câu 8 [733] - [Loga.vn]

Số hạng không chứa x trong khai triển ${{\left( 2x-\frac{3}{\sqrt[3]{x}} \right)}^{2n}}$với $x\ne 0$, biết n là số nguyên dương thỏa mãn $C_{n}^{3}+2n=A_{n+1}^{2}$là:

Câu 9 [27725] - [Loga.vn]

Từ tập \[A=\left\{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 \right\}\] có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số

$\overline{abcd}$ sao cho $a\le b\le c\le d$

Câu 10 [327] - [Loga.vn]

Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 12 đội tham dự trong đó có 9 đội bóng nước ngoài, 3 đội bóng của Việt Nam. Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng A, B, C, mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để 3 Việt Nam ở 3 bảng khác nhau.

Câu 11 [13459] - [Loga.vn]

Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_{n}^{1}+C_{n}^{3}=13n,$hệ số của số hạng chứa ${{x}^{5}}$trong khai triển của biểu thức ${{\left( {{x}^{2}}+\frac{1}{{{x}^{3}}} \right)}^{n}}$bằng

Câu 12 [249] - [Loga.vn]

Giả sử rằng, trong Đại hội thể dục thể thao tỉnh Gia Lai năm 2018 có 16 đội bóng đăng ký tham gia giải, được chia thành 4 bảng A, B, C, D, mỗi bảng gồm 4 đội. Cách thức thi đấu như sau:

Vòng 1: Các đội trong mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm và chọn ra đội nhất của mỗi bảng.

Vòng 2 (bán kết): Đội nhất bảng A gặp đội nhất bảng C; Đội nhất bảng B gặp đội nhất bảng D.

Vòng 3 (chung kết): Tranh giải 3: Hai đội thua trong bán kết; tranh giải nhất: Hai đội thắng trong bán kết.

Biết rằng tất cả các trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Pleiku vào các ngày liên tiếp, mỗi ngày 4 trận. Hỏi Ban tổ chức cần mượn sân vận động trong bao nhiêu ngày ?

Câu 13 [13477] - [Loga.vn]

Một lô hàng gồm 30 sản phẩm trong đó có 20 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm trong lô hàng. Tính xác suất để 3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

Câu 14 [13455] - [Loga.vn]

Cho tập hợp $X = \left\{ {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} \right\}.$ Số các tập con của tập X có chứa chữ số 0 là

Câu 15 [30732] - [Loga.vn]

Cho tập A có 20 phân tử. Có bao nhiêu tập con của A khác rỗng và số phân tử là số chẵn ?

Câu 16 [44119] - [Loga.vn]

Biết tổng các hệ số trong khai triển ${{\left( 3x-1 \right)}^{n}}={{a}_{0}}+{{a}_{1}}x+{{a}_{2}}{{x}^{2}}+...{{a}_{n}}{{x}_{n}}$là ${{2}^{11}}.$Tìm ${{a}_{6}}$.

Câu 17 [502] - [Loga.vn]

Từ các chữ số 0; 2; 3; 5; 6; 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau, trong đó hai chữ số 0 và 5 không đứng cạnh nhau.

Câu 18 [423] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đều lẻ ?

Câu 19 [60112] - [Loga.vn]

Có 60 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 60. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để tổng các số ghi trên 3 thẻ chia hết cho 3

Câu 20 [3097] - [Loga.vn]

Xét tập hợp A gồm tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ A. Tính xác suất để số được chọn có chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng trước (tính từ trái sang phải).

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook