Chi tiết đề thi

Tam Quốc Nghĩa

vietnguyenngoc1994
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(1)
5
9 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [98268] - [Loga.vn]

Số $990$ đọc là:

Câu 2 [96085] - [Loga.vn]

Trong phép nhân có một thừa số là số chẵn liền sau số \(0\), tích là số liền sau của \(17\).

Thừa số còn lại có giá trị là:

Câu 3 [99002] - [Loga.vn]

Hình nào dưới đây đã khoanh $\dfrac{1}{2}$ đồ vật ?

Câu 4 [97252] - [Loga.vn]

Cho biểu thức \(18:2 + 87\). Giá trị của biểu thức đó là:

Câu 5 [99001] - [Loga.vn]

Giá trị của biểu thức $4\times 3+28$ là:

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

Giỏi

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook