Chi tiết đề thi

tạo đề thi tự động từ câu hỏi có sắn

nguyentandung200256
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52815] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí gia tốc có độ lớn bằng một nửa độ lớn cực đại là:

Câu 2 [53014] - [Loga.vn]

Đại lượng đặc trưng cho tính chất đổi chiều nhanh hay chậm của một dao động điều hòa là

Câu 3 [66495] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu 4 [57396] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động với phương trình của con lắc là s = 6 cos 2πt (cm) (t tính bằng s). Chu kì dao động của con lắc là

Câu 5 [30161] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 6 [37978] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về sóng cơ học là không đúng?

Câu 7 [34667] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa có cùng phương có phương trình li độ lần lượt là \[{{x}_{1}}=6\cos \pi t(cm);{{x}_{2}}=8\sin \pi t(cm)\]. Dao động tổng hợp của hai dao đông này có biên độ là

Câu 8 [53091] - [Loga.vn]

Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi

Câu 9 [54795] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo phương trình \[x\text{ }=\text{ }4cos(2\pi t\text{ }-\frac{\pi }{2})\] cm. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động bằng

Câu 10 [59570] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình chất điểm trong một chu kì là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook