Chi tiết đề thi

THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN VẬT LÝ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG

ctvloga255
1 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58438] - [Loga.vn]

Bắn hạt α có động năng 4 MeV vào hạt nhân \[{}_{7}^{14}N\]đứng yên thì thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Biết khối lượng các hạt \[{{m}_{\alpha }}=4,0015u;{{m}_{X}}=16,9947u;{{m}_{N}}=13,9992u;{{m}_{p}}=1,0073u.\] Giả sử hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc, phản ứng không kèm theo bức xạ gamma. Động năng của prôtôn sinh ra là

Câu 2 [58437] - [Loga.vn]

Biên độ của điện áp hai đầu đoạn AB và trên L lần lượt là U0 và U0L. Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB bằng +0,5U0 và điện áp tức thời trên L bằng \[\frac{+{{U}_{0L}}}{\sqrt{2}}\]đang giảm. Điện áp hai đầu đoạn mạch

Câu 3 [58436] - [Loga.vn]

Một sóng cơ có tần số 40 Hz lan truyền trên mặt thoáng của một chất lỏng với tốc độ 4 m/s. Hai điểm M, N thuộc mặt thoáng chất lỏng nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 5 cm. Biết M gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t, điểm M ở vị trí hõm sóng (vị trí thấp nhất). Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó N cũng ở vị trí thấp nhất là

Câu 4 [58435] - [Loga.vn]

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều \[u=U\sqrt{2}\text{cos}(100\pi t)(V)\]. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là 60 V. Dòng điện trong mạch lệch pha \[\frac{\pi }{6}\]so với điện áp hai đầu đoạn mạch và lệch pha \[\frac{\pi }{3}\] so với điện áp hai đầu cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng

Câu 5 [58434] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng 8 N/m và vật nhỏ có khối lượng m = 50 g đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo, hệ số ma sát là 0,1. Tại M lò xo nén 12 cm, tại O lò xo không biến dạng. Vật được tích điện 1 µC đặt trong điện trường đều nằm ngang có chiều cùng với chiều dương từ M đến O, có độ lớn 5.104 V/m. Ban đầu giữ vật ở M rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật m khi qua O lần thứ 3 gần nhất với giá trị nào sau đây? 

Câu 6 [58433] - [Loga.vn]

Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10 cm dao động ngược pha nhau, cùng tần số 20 Hz cùng biên độ là 5 mm và tạo ra hệ vân giao thoa trên mặt nước. Tốc độ truyền sóng là 0,4 m/s. Trên đường thẳng nối hai nguồn số điểm dao động với biên độ giống nguồn là

Câu 7 [58432] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng. Chiếu vào hai khe Y-âng một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp cách nhau 9 mm. Nếu chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ λ1 và λ2 thì người ta thấy tại M cách vân trung tâm 10,8 mm có màu giống vân trung tâm, trong khoảng giữa M và vân sáng trung tâm còn có 2 vân sáng giống màu vân trung tâm. Bước sóng của bức xạ λ2

Câu 8 [58431] - [Loga.vn]

Hệ con lắc lò xo dao động điều hòa, sự biến thiên của động năng theo thời gian được biểu thị như hình vẽ, lò xo có độ cứng 100 N/m. Biết trong nửa chu kì đầu kể từ thời điểm  t = 0 con lắc có li độ âm. Con lắc dao động với phương trình là

Câu 9 [58430] - [Loga.vn]

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm có độ tự cảm 5 µH và một tụ điện xoay, điện dung biến đổi từ 10 pF đến 250 pF. Dải sóng mà máy này thu được trong khoảng

Câu 10 [58429] - [Loga.vn]

Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng \[\frac{3}{4}\] năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng

Câu 11 [58428] - [Loga.vn]

Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = acos20πt (a tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 40 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại là

Câu 12 [58427] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân \[{}_{17}^{37}Cl+p\to n+{}_{18}^{37}\text{Ar},\] khối lượng của các hạt nhân là mCl = 36,9658u, mn = 1,0087u, mp = 1,0073u. Phản ứng này

Câu 13 [58426] - [Loga.vn]

Một máy biến áp lý tưởng cuộn sơ cấp có 1000 vòng dây, cuộn thứ cấp có 1500 vòng dây. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

Câu 14 [58425] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Sau một chu kì biên độ giảm 5%. Phần năng lượng còn lại của con lắc sau một chu kỳ là

Câu 15 [58424] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là

x1 = 3cos(ωt) (cm) và x2 = 6cos(ωt - π) (cm). Biên độ dao động tổng hợp của vật là

Câu 16 [58423] - [Loga.vn]

Mắc một biến trở R vào hai cực của một pin có suất điện động E và điện trở trong r tạo thành mạch điện kín. Đồ thị biểu diễn hiệu suất của nguồn điện theo biến trở R như hình vẽ. Điện trở trong của nguồn điện có giá trị bằng

Câu 17 [58422] - [Loga.vn]

Chiếu chùm phôtôn có năng lượng 9,9375. 10-­19 J vào tấm kim loại có công thoát 8,24 .10­-19 J . Cho rằng năng lượng mà quang electron hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Tốc độ cực đại electron khi vừa bứt ra khỏi bề mặt kim loại là

Câu 18 [58421] - [Loga.vn]

Vật sáng phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 10 cm, biết A nằm trên trục chính. Qua thấu kính ta thu được một ảnh cùng chiều và cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là

Câu 19 [58420] - [Loga.vn]

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hyđro là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

Câu 20 [58419] - [Loga.vn]

Một ống dây có hệ số tự cảm L = 1 mH, cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều từ 0 đến 10 A trong khoảng thời gian là 0,1 s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó có độ lớn là

Câu 21 [58418] - [Loga.vn]

Thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

Câu 22 [58417] - [Loga.vn]

Trong một mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là u = 100cos100πt (V) và i = 5cos(100πt+ \[\frac{\pi }{3})\](A). Công suất tiêu thụ trong mạch là

Câu 23 [58416] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, trong đó cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[\frac{2}{\pi }\]H; tụ điện có điện dung \[\frac{{{2.10}^{-4}}}{\pi }F.\] Để cường độ dòng điện tức thời sớm pha hơn điện áp tức thời thì f phải thỏa mãn

Câu 24 [58415] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với bước sóng λ, khoảng cách giữa vị trí nút và vị trí cân bằng của điểm bụng liền kề là

Câu 25 [58414] - [Loga.vn]

Chọn câu sai trong các câu sau khi nói về các bức xạ điện từ?

Câu 26 [58413] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm đứng yên trong chân không cách nhau một khoảng r, hai điện tích này tác dụng lên nhau một lực có độ lớn bằng F. Đưa hai điện tích vào trong dầu hoả có hằng số điện môi bằng 2 đồng thời giảm khoảng cách giữa chúng còn \[\frac{r}{3}\] thì độ lớn của lực tương tác giữa chúng là

Câu 27 [58412] - [Loga.vn]

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Nếu điện dung tăng lên 9 lần thì chu kì dao động của mạch

Câu 28 [58411] - [Loga.vn]

Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng màu

Câu 29 [58410] - [Loga.vn]

Sóng ngang là sóng có phương dao động của phần tử môi trường như thế nào so với phương truyền sóng?

Câu 30 [58409] - [Loga.vn]

Chu kỳ của con lắc đơn dao động điều hòa không có đặc điểm nào sau đây?

Câu 31 [58408] - [Loga.vn]

Đơn vị đo mức cường độ âm là

Câu 32 [58407] - [Loga.vn]

Máy biến áp có thể biến đổi

Câu 33 [58406] - [Loga.vn]

Biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều có dạng \[i={{I}_{0}}\text{cos}(\omega t+\frac{\pi }{3})(A).\] Pha ban đầu của cường độ dòng điện có dạng giá trị bằng

Câu 34 [58405] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân \[{}_{1}^{2}H+{}_{1}^{2}H\to {}_{2}^{3}He+{}_{0}^{1}n+3,25MeV.\] Phản ứng này là

Câu 35 [58404] - [Loga.vn]

Phản ứng phân hạch và nhiệt hạch có cùng đặc điểm

Câu 36 [58403] - [Loga.vn]

Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận

Câu 37 [58402] - [Loga.vn]

Trong hệ đơn vị SI, tần số dao động là số lần dao động thực hiện được trong

Câu 38 [58401] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây không đúng khi nói về quang phổ liên tục?

Câu 39 [58400] - [Loga.vn]

Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?

Câu 40 [58399] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc đang dao động điều hoà dọc theo trục của lò xo. Véc tơ gia tốc của vật luôn hướng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook