Chi tiết đề thi

THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN: VẬT LÝ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

ctvloga255
3 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57332] - [Loga.vn]

Trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha tại \[{{S}_{1}}\] và \[{{S}_{2}}\]. Biết sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng λ = 1 cm và \[{{S}_{1}}{{S}_{2}}\]= 5,4 cm. Gọi Δ là đường trung trực thuộc mặt nước của \[{{S}_{1}}{{S}_{2}}\], M, N, P, Q là 4 điểm không thuộc Δ dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn và gần Δ nhất. Trong 4 điểm M, N, P, Q khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 2 [57211] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời 3 bức xạ đơn sắc \[{{\lambda }_{1}}=0,6\mu m,{{\lambda }_{2}}=0,45\mu m,{{\lambda }_{3}}\] có giá trị trong khoảng từ 0,62 µm đến 0,76 µm). Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm chỉ có 1 vị trí trùng nhau của các vân sáng ứng với 2 bức xạ \[{{\lambda }_{1}}\] và \[{{\lambda }_{2}}\]. Giá trị của \[{{\lambda }_{3}}\]là

Câu 3 [57210] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, một đoạn mạch X và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa L và X, N là điểm nối giữa X và C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều \[u={{U}_{0}}\cos \omega t\], với ω thỏa mãn điều kiện \[LC{{\omega }^{2}}=1\]. Khi đó điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AN (chứa L và X) gấp \[\sqrt{3}\]lần điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB (chứa X và C). Độ lệch pha lớn nhất giữa điện áp của cuộn dây và đoạn mạch X bằng

Câu 4 [57209] - [Loga.vn]

Hai chất điểm có khối lượng \[{{m}_{1}}=2{{m}_{2}}\]dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, sát nhau với biên độ bằng nhau và bằng 8 cm, vị trí cân bằng của chúng nằm sát nhau. Tại thời điểm \[{{t}_{0}}\], chất điểm \[{{m}_{1}}\]chuyển động nhanh dần qua li độ \[4\sqrt{3}\]cm, chất điểm \[{{m}_{2}}\]chuyển động ngược chiều dương qua vị trí cân bằng. Tại thời điểm t, chúng gặp nhau lần đầu tiên trong trạng thái chuyển động ngược chiều nhau qua li độ x = - 4 cm. Tỉ số động năng của chất điểm thứ nhất so với chất điểm thứ hai tại thời điểm gặp nhau lần thứ 2019 là

Câu 5 [57208] - [Loga.vn]

Một lò xo nhẹ có khối lượng không đáng kể được cắt thành 3 lò xo có chiều dài theo tỉ lệ 2:2:1. Vật có khối lượng m được treo vào lò xo thứ nhất thì dãn 10 cm. Nếu treo vật vào lò xo thứ 3 thì chu kì dao động điều hòa của hệ là

Câu 6 [57207] - [Loga.vn]

Đặt nguồn âm điểm phát đẳng hướng trong môi trường truyền âm đồng tính không hấp thụ âm. Di chuyển một thiết bị đo mức cường độ âm dọc theo một đường thẳng trong môi trường đó thì thấy mức cường độ âm tại vị trí ban đầu có giá trị 40 dB, tăng dần đến giá trị cực đại bằng 60 dB rồi giảm dần và có mức cường độ âm là 50 dB tại vị trí dừng lại. Biết quãng đường di chuyển của thiết bị đo là 60 m. Khoảng cách ngắn nhất giữa thiết bị đo với nguồn phát âm gần nhất với giá trị nào sau đây

Câu 7 [57206] - [Loga.vn]

Mạch dao động LC lí tưởng gồm: cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ xoay có điện dung L là hàm bậc nhất của góc xoay α. Khi góc xoay bằng 10o thì chu kì dao động của mạch là 1 ms; khi góc xoay bằng 40o thì chu kì dao động của mạch là 2 ms. Góc xoay khi mạch dao động với chu kì 3 ms là

Câu 8 [57205] - [Loga.vn]

Giả sử ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất có chu kì bán rã là T và biến thành hạt nhân Y. Tại thời điểm t0, tỉ lệ giữa số hạt nhân Y và hạt nhân X là \[\frac{13}{24}\]. Tại thời điểm t = t0 +2T thì tỉ lệ đó là

Câu 9 [57204] - [Loga.vn]

Điện dân dụng xoay chiều 1 pha được truyền từ trạm điện đến một hộ gia đình bằng một đường dây dẫn. Điện áp tại trạm điện luôn là 220 V, nhưng do khoảng cách từ nhà đến trạm phát xa nên gia đình đó phải sử dụng một máy ổn áp (coi như máy biến áp lý tưởng) đặt tại nhà để đảm bảo điện áp hiệu dụng lại nhà luôn là 220 V. Khi công suất tiêu thụ điện trong gia đình là 1,5 kW thì điện áp hiệu dụng ở đầu vào của máy ổn áp là 200V. Biết máy ổn áp chỉ hoạt động tốt khi điện áp hiệu dụng ở đầu vào của máy lớn hơn 140 V. Coi rằng hệ số công suất bằng 1. Để máy ổn áp làm việc tốt thì công suất tiêu thụ điện tối đa trong gia đình là

Câu 10 [57203] - [Loga.vn]

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM chỉ chứa C và đoạn mạch MB chỉ chứa cuộn dây mắc nối tiếp. Biết UAM =\[\sqrt{2}\]UMB và uAB nhanh pha \[\frac{\pi }{6}\]so với uAM. Biết hệ số công suất của cuộn dây không vượt quá giá trị 0,72. Hệ số công suất của cuộn dây bằng

Câu 11 [57202] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang, vật nặng có khối lượng 150 g và năng lượng dao động 38,4 mJ (chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng). Tại thời điểm vật có tốc độ 16π (cm/s) thì độ lớn lực kéo về là 0,96 N. Lấy π2 =10. Độ cứng của lò xo là

Câu 12 [57201] - [Loga.vn]

Một kính hiển vi với vật kính có tiêu cự 1 cm, thị kính có tiêu cự 4 cm. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 17 cm. Một người quan sát có điểm nhìn rõ ngắn nhất cách mắt 25 cm. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là

Câu 13 [57200] - [Loga.vn]

Tại một điểm cách dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5 A có cảm ứng từ là 4.10-4 T. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 20 A thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là

Câu 14 [57199] - [Loga.vn]

: Một vật nhỏ dao động điều hòa với li độ \[x=10\cos (\pi t+\frac{\pi }{6})\] (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy π2 =10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

Câu 15 [57198] - [Loga.vn]

Ánh sáng huỳnh quang của một chất có bước sóng 0,5 µm. Chiếu vào chất đó bức xạ có bước sóng nào dưới đây sẽ không có sự phát quang?

Câu 16 [57197] - [Loga.vn]

Cho biết năng lượng ở trạng thái dừng thứ n của nguyên tử hiđrô có biểu thức \[{{E}_{n}}=-\frac{13,6}{{{n}^{2}}}eV(n=1,2,3...).\] Một nguyên tử hiđrô đang ở mức năng lượng C thì nhận một photon có năng lượng \[\varepsilon =\frac{17}{15}eV\] chuyển lên mức năng lượng D. Cho r0 là bán kính Bo. Trong quá trình đó, bán kính quỹ đạo nguyên tử hiđrô đã tăng thêm

Câu 17 [57196] - [Loga.vn]

Cho khối lượng của prôtôn; nơtron;\[{}_{18}^{40}\text{Ar};{}_{3}^{6}Li\] lần lượt là 1,0073u; 1,0087u; 39,9525u; 6,0145u và 1u = 931,5 MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \[{}_{3}^{6}Li\] thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \[{}_{18}^{40}\text{Ar}\]

Câu 18 [57195] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức \[u\text{ }=\text{ }200cos100\pi t\] (V), (t tính bằng giây) vào hai đầu một cuộn thuần cảm có độ tự cảm là 1/π (H). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là

Câu 19 [57194] - [Loga.vn]

Một mạch điện kín gồm bộ nguồn có hai pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 3 V, điện trở trong bằng 1 Ω và mạch ngoài là một điện trở R = 2 Ω. Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin là

Câu 20 [57193] - [Loga.vn]

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 2,0 µs. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 80 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là

Câu 21 [57192] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thao ánh sáng: hai khe hẹp cách nhau 1 mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát bằng 2 m. Chiếu tới hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Vân sáng thứ ba cách vân trung tâm một khoảng

Câu 22 [57191] - [Loga.vn]

Hạt electron có khối lượng 5,486.10-4u. Biết 1uc2 = 931,5 MeV. Để electron có năng lượng toàn phần 0,591 MeV  thì electron phải chuyển động với tốc độ gần nhất giá trị nào sau đây?

Câu 23 [57190] - [Loga.vn]

Trong giờ thực hành hiện tượng sóng dừng trên dây, một học sinh thực hiện như sau: tăng dần tần số của máy phát dao động thì thấy rằng khi sóng dừng xuất hiện trên dây tương ứng với 1 bó sóng và 9 bó sóng thì tần số thu được thỏa mãn \[{{f}_{9}}-{{f}_{1}}=200(Hz).\] Khi trên dây xuất hiện sóng dừng với 6 nút sóng thì máy phát tần số hiện giá trị là

Câu 24 [57189] - [Loga.vn]

Một kim loại có giới hạn quang điện 0,27 µm. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có năng lượng phôtôn\[{{\varepsilon }_{1}}=3,11eV;{{\varepsilon }_{2}}=3,81eV;{{e}_{3}}=6,3eV\] và \[{{\varepsilon }_{4}}=7,14eV\]. Cho các hằng số: h = 6,625.10­-34 Js; c= 3.108 m/s. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện cho kim loại này có năng lượng là

Câu 25 [57188] - [Loga.vn]

Một điện tích điểm Q = +4.10-8 C đặt tại một điểm O trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M, cách O một khoảng 2 cm do Q gây ra là

Câu 26 [57187] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp được mắc vào điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos \omega t\] (U không đổi). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại khi

Câu 27 [57186] - [Loga.vn]

Để so sánh độ bền vững của hai hạt nhân ta dựa vào

Câu 28 [57185] - [Loga.vn]

Con người có thể nghe được âm có tần số

Câu 29 [57184] - [Loga.vn]

Sóng dọc không truyền được trong

Câu 30 [57183] - [Loga.vn]

Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng trong khoảng từ

Câu 31 [57182] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k đang dao động điều hòa với biên độ A. Tốc độ cực đại của vật là

Câu 32 [57181] - [Loga.vn]

Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng ánh sáng

Câu 33 [57180] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình\[x\text{ }=\text{ }Acos\left( \omega t+\varphi \right)\] , trong đó A\[,\text{ }\omega ,\text{ }\varphi \] là các hằng số. Vận tốc của chất điểm ở thời điểm t là

Câu 34 [57179] - [Loga.vn]

Trong dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại \[{{I}_{0}}\] liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức

Câu 35 [57178] - [Loga.vn]

Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

Câu 36 [57177] - [Loga.vn]

Hiện tượng quang điện trong xảy ra đối với

Câu 37 [57176] - [Loga.vn]

Trong sóng điện từ thì véc tơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ luôn dao động

Câu 38 [57175] - [Loga.vn]

Trong mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của điện áp ở hai đầu đoạn mạch thì

Câu 39 [57174] - [Loga.vn]

Số nuclon trong hạt nhân \[{}_{11}^{23}Na\] là

Câu 40 [57173] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m, chiều dài sợi dây là \[\ell \], đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Tần số góc dao động điều hòa là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook