Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47247] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/$s^2$, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc dao động là 90 g và chiều dài dây treo là 1m. Năng lượng dao động của vật là

Câu 2 [40746] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động với chu kỳ 3s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ VTCB là

Câu 3 [39519] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình \[x=10\sin \left( 5\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\] (x đo bằng cm, t đo bằng s). Hãy chọn câu trả lời đúng:

Câu 4 [23717] - [Loga.vn]

Một dao động riêng có tần số 15 Hz được cung cấp năng lượng bởi một ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số thay đổi được. Khi tần số ngoại lực lần lượt là 3 Hz, 5 Hz, 8 Hz, 10 Hz thì biên độ dao động cưỡng bức lần lượt là ${{\text{A}}_{\text{1}}}$, ${{\text{A}}_{\text{2}}}$, ${{\text{A}}_{\text{3}}}$, ${{\text{A}}_{\text{4}}}$. Kết luận nào sau đây đúng?

Câu 5 [46428] - [Loga.vn]

Dùng mt thước chia độ đến milimet đo khong cách d gia hai đim A và B, c 5 ln đo đều cho cùng giá tr là 1,345 m. Ly sai s dng c là mt độ chia nh nht. Kết qu đo được viết là

Câu 6 [41451] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động trên trục 0x có phương trình dao động là: x = 4cos(10t + φ)cm. Tại thời điểm t = 0 thì chất điểm có li độ –2 cm và đi theo chiều dương của trục toạ độ, φ có giá trị là

Câu 7 [42441] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng k = 10 N/m, khối lượng m = 100 g dao động trên mặt phẳng nằm ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6 cm so với vị trí cân bằng. Hệ số ma sát giữa vật với mặt sàn là 0,2. Thời gian vật đi được quãng đường 6 cm kể từ lúc thả vật là :

Câu 8 [38071] - [Loga.vn]

Một lò xo tiết diện đều được cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ cm, (ℓ – 15) cm và (ℓ – 25) cm. Lần lượt gắn ba lò xo này theo thứ tự như trên vào vật nhỏ có khối lượng m thì được ba con lắc lò xo có chu kỳ dao động tương ứng là: 2 s, 1,5 s và T. Biết độ cứng các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của T là

Câu 9 [30288] - [Loga.vn]

Đồ thị sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa động năng \[{{E}_{D}}\] của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo thế năng \[{{E}_{T}}\]của nó. Cho biết khối lượng của vật nặng bằng 500 g và vật dao động giữa hai vị trí cách nhau 10 cm. Tần số góc của con lắc bằng:

Câu 10 [46748] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ có khối lượng 500g dao động điều hòa trên trục Ox, đồ thị động năng và thế năng của vật theo thời gian như hình vẽ . biên độ dao động của vật là

Câu 11 [45871] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo nằm ngang có tần số góc dao động riêng  = 10 rad/s. Tác dụng vào vật nặng theo phương của trục lò xo, một ngoại lực biến thiên $F_n$ = $F_0$cos(20t) N. Sau một thời gian vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật qua li độ x = 3 cm thì tốc độ của vật là

Câu 12 [37705] - [Loga.vn]

Tại một nơi trên mặt đất, có hai con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α1, α2 và chu kì tương ứng ${T}_{1}$, ${T}_{2}$ với ${T}_{2}$ = 0,4${T}_{1}$. Ban đầu cả hai con lắc đều ở vị trí biên. Sau thời gian \[\frac{{{T}_{1}}}{3}\] đầu tiên, quãng đường mà vật nhỏ của hai con lắc đi được bằng nhau. Tỉ số \[\frac{{{\alpha }_{1}}}{{{\alpha }_{2}}}\] có bằng

Câu 13 [40403] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Tác dụng một ngoại lực \[F\text{ }=\text{ }{{F}_{0}}cos8\pi t\] thì thấy con lắc dao động với biên độ cực đại. Chu kì riêng của con lắc bằng

Câu 14 [45909] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. Tại thời điểm \[{{t}_{1}}=\frac{\pi }{15}s\] vật chưa đổi chiều chuyển động và tốc độ giảm một nửa so với tốc độ ban đầu. Tại thời điểm \[{{t}_{2}}=\frac{3\pi }{10}s\] vật đã đi được 12 cm. Vận tốc ban đầu của vật là

Câu 15 [32743] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ 2 s, biên độ 6 cm. Tại thời điểm t, vật có li độ –3 cm đang chuyển động nhanh dần đến thời điểm mà gia tốc của vật có giá trị cực tiểu lần thứ 3 thì tốc độ trung bình của vật gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Câu 16 [43958] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

Câu 17 [39398] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài l. Con lắc đơn đó dao động điều hòa với tần số riêng là f, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi đó

Câu 18 [47725] - [Loga.vn]

Ở trên cùng một mặt phẳng nằm ngang, hai con lắc lò xo có cùng khối lượng dao động điều hòa. Gọi $k_1$, $F_1$, $W_1$ và $k_2$, $F_2$, $W_2$ lần lượt là độ cứng, độ lớn lực đàn hồi cực đại, cơ năng của hai con lắc. Biết 2$k_1$ = 3$k_2$, $F_1$ = 3$F_2$. Tỉ số $W_1$/$W_2$ bằng

Câu 19 [38557] - [Loga.vn]

Hai vật dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, gia tốc của vật thứ nhất biến thiên cùng pha với vận tốc của vật thứ hai. Khi vật thứ nhất qua vị trí cân bằng thì vật thứ hai sẽ

Câu 20 [37583] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động với chu kỳ 3s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ VTCB là

Câu 21 [45866] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn treo vật nhỏ m = 0,01kg tích điện q = + 5µC. Con lắc dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 0,14rad trong điện trường đều có E = 1$0^4$ V/m, véc tơ E thẳng đứng hướng xuống. Lấy g = 10m/$m^2$. Lực căng dây treo tại vị trí con lắc có li độ góc α =  xấp xỉ bằng

Câu 22 [16245] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng m và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm. Khi vật cách vị trí biên 3 cm thì động năng của vật là

Câu 23 [38313] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi vật ở vị trí có li độ x = 2 cm, vật có động năng bằng thế năng. Biên độ dao động của vật là

Câu 24 [29562] - [Loga.vn]

Phương trình dao động của hai dao động điều hòa cùng phương có li độ lần lượt là: ${{\text{x}}_{\text{1}}}$ = 3cos$\left( \text{ }\!\!\pi\!\!\text{ t+}\frac{\text{2 }\!\!\pi\!\!\text{ }}{\text{3}} \right)$ cm và ${{\text{x}}_{\text{2}}}$ = 4cos$\left( \text{ }\!\!\pi\!\!\text{ t+ }\!\!\alpha\!\!\text{ } \right)$ cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng 5 khi $\text{ }\!\!\alpha\!\!\text{ }$ có giá trị là

Câu 25 [39879] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100 g và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4 cm rồi truyền cho nó một vận tốc 40π cm/s theo phương thẳng đứng từ dưới lên. Coi vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy g = $π^2$ = 10 m/$s^2$. Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí lò xo dãn tối đa đến vị trí lò xo bị nén 1,5(cm) là

Câu 26 [35981] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài 20 cm dao động với biên độ góc $6^0$ tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/$s^2$. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí có li độ góc $3^0$ theo chiều âm. Phương trình dao động của con lắc là:

Câu 27 [54613] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m = 1kg. Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Bỏ qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật m0 = 500g một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng. Lấy g = 10m/s2. Hỏi năng lượng dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu?

Câu 28 [32850] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T’ bằng

Câu 29 [56077] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m và khối lượng vật M là 75 g đang nằm yên trên mặt phẳng ngang, nhắn. Một vật nhỏ m có khối lượng 25 g chuyển động theo phương trùng với trục lò xo với tốc độ 3,2 m/s đến va chạm và dính chặt vào M. Sau va chạm, hai vật dao động điều hòa với biên độ bằng

Câu 30 [38602] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là $x_1$ = 10cos(ωt) cm và $x_2$ = 8cos(ωt – π/2) cm. Tại thời điểm t, dao động thứ nhất có li độ \[5\sqrt{3}\] cm và chuyển động nhanh dần. Khi đó dao động thứ hai:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook