Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [320] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên \[\mathbb{R}\]. Biết rằng hàm số \[y=f'\left( x \right)\] có đồ thị như h. vẽ. Hàm số \[y=f\left( {{x}^{2}}-5 \right)\] nghịch biến trên khoảng nào sau đây?


Câu 2 [27527] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{ax+b}{x+1}$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau ?


Câu 3 [13407] - [Loga.vn]

 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=x\ln x$ tại điểm có hoành độ bằng e là

Câu 4 [29000] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đạo hàm trên . Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

Câu 5 [229] - [Loga.vn]

 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho mặt cầu $(S)$ có phương trình

 ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x+4y-4z-m=0$ có bán kính $R=5.$ Tìm giá trị của $m.$

Câu 6 [46670] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 7 [67977] - [Loga.vn]

Câu 8 [29871] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 9 [30258] - [Loga.vn]

Trục đối xứng của đồ thị hàm số $y=-{{x}^{4}}+4{{x}^{2}}-3$ là:

Câu 10 [26182] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số sau , hàm số có đồ thị như hình vẽ là

    

Câu 11 [30751] - [Loga.vn]

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt[3]{-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}}}{x-1}$ có phương trình:

Câu 12 [47891] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=2{{x}^{4}}-8{{x}^{2}}$ có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với trục hoành ?

Câu 13 [17789] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+mx+1\] đồng biến trên \[\left(0;+\infty\right)\] khi giá trị của m là


Câu 14 [15997] - [Loga.vn]

Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixeron và?

Câu 15 [18800] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp G gồm: Al, Zn vào 152,775 gam dung dịch HNO3 10% đến phản ứng hoàn toàn thu được 155,25 gam dung dịch X gồm: A1(NO3)3 nồng độ 3a (M), Zn(NO3)2 nồng độ 4a (M), HNO3 và khí N2O bay ra. Hãy chứng minh Al, Zn phản ứng hết. Giá trị của m là:

Câu 16 [27515] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y=\frac{\sqrt{5{{x}^{2}}+x+1}}{\sqrt{2x-1}-x}\]  có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang ?

Câu 17 [31641] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị tham số m để hàm số \[y=\frac{1}{3}\left( m-1 \right){{x}^{3}}-\left( m-1 \right){{x}^{2}}-x+1\] nghịch biến trên \[\mathbb{R}.\]

Câu 18 [14574] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{2}^{x}}$ có đồ thị $\left( C \right)$ và đường thẳng d là tiếp tuyến của $\left( C \right)$ tại điểm có hoành độ bằng 2. Hệ số góc của đường thẳng d là


Câu 19 [27770] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Câu 20 [16504] - [Loga.vn]

Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook