Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [34450] - [Loga.vn]

Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương x, y?

Câu 2 [55272] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây SAI ?

Câu 3 [27298] - [Loga.vn]

Giải bất phương trình \[{{3}^{{{x}^{2}}}}

Câu 4 [7200] - [Loga.vn]

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có nghĩa ?

Câu 5 [27394] - [Loga.vn]

Cho số thực \[a>0\] và \[a\ne 1\]. Hãy rút gọn biểu thức $P=\frac{{{a}^{\frac{1}{3}}}\left( {{a}^{\frac{1}{2}}}-{{a}^{\frac{5}{2}}} \right)}{{{a}^{\frac{1}{4}}}\left( {{a}^{\frac{7}{12}}}-{{a}^{\frac{19}{12}}} \right)}$. 

Câu 6 [3112] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y={{\log }_{2}}\left( 3-2x-{{x}^{2}} \right)$ là:

Câu 7 [22865] - [Loga.vn]

Nếu \[{{a}^{\frac{\sqrt{3}}{3}}}>{{a}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}}\]và \[{{\log }_{3}}\left( \frac{3}{4} \right)

Câu 8 [33565] - [Loga.vn]

Tìm đạo hàm của hàm số $y={{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}+1 \right)$.

Câu 9 [27950] - [Loga.vn]

Cho \[{{(\sqrt{2}-1)}^{m}}

Câu 10 [46530] - [Loga.vn]

Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là hai nghiệm của phương trình ${{9}^{x+1}}-{{20.3}^{x}}+8=0.$ Khẳng định nào sau đây đúng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook