Chi tiết đề thi

toán dễ 123

nguyenjustin121202
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [104] - [Loga.vn]

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào không nghịch biến trên \[\mathbb{R}\]?

Câu 2 [16614] - [Loga.vn]

Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím là do chuối xanh có chứa

Câu 3 [35529] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có \[f'\left( x \right)=\left( 2x-1 \right){{x}^{2}}{{\left( 1-x \right)}^{2}}.\] Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 4 [1946] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 5 [34005] - [Loga.vn]

Số điểm cực trị của hàm số $y=\left( x-1 \right)\sqrt[3]{{{x}^{2}}}$ là:

Câu 6 [48299] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)\] có đạo hàm ${f}'\left( x \right)={{\left( x+1 \right)}^{2}}{{\left( x+2 \right)}^{3}}\left( 2x-3 \right)$. Tìm số điểm cực trị của \[f\left( x \right)\].

Câu 7 [628] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-4{{x}^{2}}-2$ có đồ thị $\left( C \right)$ và đồ thị $\left( P \right):y=1-{{x}^{2}}.$ Số giao điểm của $\left( P \right)$ và đồ thị $\left( C \right)$ là:

Câu 8 [181] - [Loga.vn]

Phương trình ${{\log }_{2}}\left( 3x-2 \right)=3$ có nghiệm là:

Câu 9 [5296] - [Loga.vn]

Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+3x+1.$  

Câu 10 [20202] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 11 [33865] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)=\left( x-1 \right)\left( {{x}^{2}}-3 \right)\left( {{x}^{4}}-1 \right)$ liên  tục trên $\mathbb{R}.$ Tìm số điểm cực trị của hàm số $y=f\left( x \right)$.

Câu 12 [23903] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ -3 \right\}$ và có bảng biến thiên:

Khẳng định nào sau đây sai ?   

Câu 13 [31293] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}-3x+2}{{{x}^{2}}-1}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng ?

Câu 14 [16730] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây còn  được gọi là đường mật ong?

Câu 15 [7235] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có bảng biến thiên dưới đây.


Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f\left( x \right)=f\left( m \right)$ có ba nghiệm phân biệt

Câu 16 [16604] - [Loga.vn]

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu 17 [16351] - [Loga.vn]

Thực hiện giao thoa khe Y-âng với hai bức xạ đơn sắc λ1 và λ2 thì khoảng vân tương ứng là i1 = 0,3 mm và i2 = 0,4 mm. Gọi A và B là hai điểm trên màn quan sát, nằm cùng một phía so với vân trung tâm và cách nhai 3mm. Biết tại A là vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ, nếu vị trí vân sáng trùng nhau chỉ tính một vân sáng thì số vân sáng quan sát được trên đoạn AB (kể cả A và B) là

Câu 18 [41062] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-2}{x-1}.$ Xét các mênh đề sau

\[1)\] Hàm số đã cho đồng biến trên

\[2)\] Hàm số đã cho đồng biến trên \[\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}.\]

\[3)\] Hàm số đã cho đồng biến trên từng khoảng xác định.

\[4)\] Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng \[\left( -\infty ;-1 \right)\text{ }v\grave{a}\text{ }\left( -1;\text{ }+\infty \right).\]

Số mệnh đề đúng là:

Câu 19 [27964] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+1$ .Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?

Câu 20 [35409] - [Loga.vn]

Cho các số thực \[a\text{ v}\grave{a}\text{ }b\] với \[a < b.\] Khẳng định nào sau đây luôn đúng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook