Chi tiết đề thi

Toán lớp trung hoc

Tuanh2k2
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [810] - [Loga.vn]

Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của hàm số $y=\frac{3\sin x-co\text{sx}-4}{2\sin x+co\text{sx}-3}$ .

Câu 2 [26249] - [Loga.vn]

Phương trình \[cos\text{x}.cos7x=cos3\text{x}.cos5x\] tương đương với phương trình nào sau đây

Câu 3 [9785] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=\cot \,x$ là:

Câu 4 [27944] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình: $\sin \left( x+\frac{\pi }{4} \right)=1$ thuộc đoạn   là:

Câu 5 [5234] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $\frac{\cos 2x+3\sin x-2}{\cos x}=0$ là:

Câu 6 [40972] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=tan\text{ }x\] tuần hoàn với chu kì:

Câu 7 [20302] - [Loga.vn]

Số nghiệm nằm trong đoạn \[\left[ -\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2} \right]\] của phương trình  \[\sin 5x+\sin 3x=\sin 4x\]  là:

Câu 8 [24598] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $\sqrt{3}\cos x+\sin x=-2$ là:


Câu 9 [1945] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=\tan x$ là:

Câu 10 [3728] - [Loga.vn]

Giải phương trình \[2{{\sin }^{2}}x+\sqrt{3}\sin 2x=3\]

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook