Chi tiết đề thi

Vân anh20091

vananh201
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [20197] - [Loga.vn]

Cho 18,8 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và C2H3COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 2 [31420] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây không có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất trên đoạn \[\left[ -2;2 \right]\] ?

Câu 3 [404] - [Loga.vn]

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=2-\sin x\]. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 4 [34372] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{\text{x}}^{2}}-3.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 5 [34114] - [Loga.vn]

Cho hàm số

\[y=f(x)\]

xác định trên R. Đồ thị hàm số \[y=f'(x)\] cắt trục hoành tại 3 điểm a, b, c \[(a < b < c)\]

như hình dưới:

Biết \[f(b)<0.\] Đồ thị hàm số \[y=f(x)\] cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm phân biệt.

Câu 6 [15875] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 7 [24461] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3x+2.$ Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

Câu 8 [20433] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X chứa 1 ancol đơn chức (A), axit hai chức (B) và este 2 chức (D) đều no, hở và có tỉ lệ mol tương ứng 3:2:3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần dùng 6,272 lít O2 (đktc). Mặt khác đun nóng m gam hỗn hợp X trong 130 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y và hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. Cô cạn dung dịch Y sau đó nung với CaO thu được duy nhất một hidrocacbon đơn giản nhất có khối lượng 0,24 gam. Các phản ứng đạt hiệu suất 100%. CTPT có thể có của ancol là

Câu 9 [30037] - [Loga.vn]

Biện luận số nghiệm của một phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối dựa vào đồ thị hàm số

Câu 10 [24044] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]xác định trên \[\mathbb{R}\backslash \left\{ 2 \right\}\], liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ sau. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình \[f\left( x \right)=m\]có ba nghiệm phân biệt.

 

Câu 11 [15842] - [Loga.vn]

Chất được dùng để tẩy trắng giấy và bột giấy trong công nghiệp là

Câu 12 [20182] - [Loga.vn]

Este X mạch hở có công thức phân tử C3H4O2. Vậy X là

Câu 13 [314] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đạo hàm liên tục trên đoạn \[\left[ 0;\frac{\pi }{4} \right]\] và \[f\left( \frac{\pi }{4} \right)=0\]. Biết \[\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{{{f}^{2}}\left( x \right)dx=\frac{\pi }{8}},\,\,\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{f'\left( x \right)\sin 2xdx=-\frac{\pi }{4}}\]. Tính tích phân \[I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{8}}{f\left( 2x \right)dx}\].

Câu 14 [26886] - [Loga.vn]

Khẳng định nào dưới đây là sai ?

Câu 15 [16502] - [Loga.vn]

Dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 2.1013 Hz đến 8.1013 Hz. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong sóng điện từ? Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s

Câu 16 [26281] - [Loga.vn]

Tìm tọa độ giao điểm M của đồ thị hàm số $f=\frac{2x-1}{x+2}$ và trục tung.

Câu 17 [23051] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên từng khoảng xác định ?

Câu 18 [34133] - [Loga.vn]

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=-{{x}^{4}}-{{x}^{2}}+6$ , biết tiếp tuyến có hệ số góc \[k=6.\]

Câu 19 [16012] - [Loga.vn]

Cho dãy các dung dích sau: C6H5NH2, NH2CH2COOH, HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH, C2H5NH2, NH2[CH2]2CH(NH2)COOH. Số dung dịch trong dãy làm đổi màu quỳ tím?

Câu 20 [16737] - [Loga.vn]

Để phân biệt các dung dịch: CaCl2, HCl, Ca(OH)2 dùng dung dịch?

Câu 21 [23467] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{3x}{1+2x}\] . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 22 [16514] - [Loga.vn]


Câu 23 [29255] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \[m\] sao cho đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{\sqrt{{{m}^{2}}{{x}^{2}}+m-1}}$ có bốn đường tiệm cận.

Câu 24 [220] - [Loga.vn]

Anh Nam đã tiết kiệm được $x$ triệu đồng và dùng số tiền đó để mua một căn nhà nhưng thực tế giá căn nhà là $1,6\,x$ triệu đồng. Anh Nam quyết định gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất năm theo hình thức lãi kép và không rút trước kỳ hạn. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm anh Nam có đủ số tiền cần thiết ( bao gồm cả vốn và lãi ) để mua căn nhà đó? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi, anh Nam không rút tiền ra và giá bán căn nhà đó không thay đổi.

Câu 25 [9746] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=-{{x}^{4}}+\left( m-2 \right){{x}^{2}}+4$ có ba điểm cực trị.

Câu 26 [29277] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{2x-1}{x+5}$ trên đoạn $\left[ -1;3 \right].$ 

Câu 27 [16034] - [Loga.vn]

Đồ thị $y=\frac{x-2}{\sqrt{{{x}^{2}}-4}}$ có bao nhiêu tiệm cận?

  

Câu 28 [20205] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X với một lượng vừa đủ NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 1,84 gam glixerol và m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu 29 [713] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có bảng biến thiên như hình vẽ.

 

Câu 30 [45640] - [Loga.vn]

Trên đồ thị hàm số $y=\frac{2x-5}{3x-1}$ có bao nhiêu điểm có tọa độ là các số nguyên?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook