Chi tiết đề thi

Vật lí lớp 12 dành cho học sinh giỏi

tuantetsuya
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47472] - [Loga.vn]

Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 μm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là

Câu 2 [46945] - [Loga.vn]

Công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 3,68.10‒19 J. Khi chiếu vào tấm kim loại đó lần lượt hai bức xạ. bức xạ (I) có tần số 5.1014 Hz và bức xạ (II) có bước sóng 0,25 μm thì

Câu 3 [46847] - [Loga.vn]

Các hạt nhân đơteri$_{1}^{2}H$; triti $_{1}^{3}H$ và heli $_{2}^{4}He$ có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là

Câu 4 [54806] - [Loga.vn]

Biết năng lượng tương ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức ${{E}_{n}}$ = - $\frac{13,6}{{{n}^{2}}}$ eV (n = 1; 2; 3…). Cho một chùm electron bắn phá các nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản để kích thích chúng chuyển lên trạng thái kích thích M. Vận tốc tối thiểu của chùm electron là

Câu 5 [46015] - [Loga.vn]

Cho hằng số Planck h = 6,625.1$0^{-34}$ J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.1$0^8$ m/s. Công thoát của electron khỏi bề mặt kim loại là 6,625.1$0^{-19}$ J. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Câu 6 [34272] - [Loga.vn]

Trong ống Culítgiơ (ống tia X), hiệu điện thế giữa anôt và catốt là 3,2 kV. Biết rằng độ lớn vận tốc cực đại của êlectron đến anôt bằng 103 lần độ lớn vận tốc cực đại của êlectron bứt ra từ catôt. Lấy \[e\text{ }=\text{ }1,{{6.10}^{-19}}~C;\text{ }me\text{ }=9,{{1.10}^{-31}}~kg.\] Tốc độ cực đại của êlectron khi bứt ra từ catôt là

Câu 7 [47727] - [Loga.vn]

Bắn hạt proton có động năng 6 MeV vào hạt nhân \[{}_{4}^{9}Be\]đang đứng yên. Phản ứng tạo hạt anpha và hạt nhân Li. Biết hạt anpha sinh ra bay vuông góc với phương chuyển động ban đầu của proton và có động năng 4,5 MeV. Coi khối lượng mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Phản ứng này

Câu 8 [44569] - [Loga.vn]

Một dây dẫn rất dài căng thẳng, ở giữa dây được uốn thành vòng tròn bán kính 6 cm, tại chỗ chéo nhau dây dẫn được cách điện. Dòng điện chạy trên dây có cường độ là 4 A. Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn do dòng điện gây ra có độ lớn là? 

Câu 9 [47617] - [Loga.vn]

Một kim loại có giới hạn quang điện là $0,3\,\mu m$. Lấy $h=6,{{625.10}^{-34}}J.s;\,c={{3.10}^{8}}\,m/s$. Năng lượng cần thiết để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại là

Câu 10 [35776] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử hidro, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hidro, electron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính r = 1,325.10-9 m. Quỹ đạo đó là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook