Chi tiết đề thi

Vật Lý 8 Phần 1

ctvloga213
0 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54286] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 5kg được đặt trên mặt bàn nằm ngang với diện tích tiếp xúc là 40 cm2.

Áp suất của vật đó tác dụng lên mặt bàn là bao nhiêu? Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây.

Câu 2 [54285] - [Loga.vn]

Một người tác dụng áp suất 18000 N / m2 lên mặt đất. Biết diện tích mà chân người đó tiếp xúc với đất là 250cm2. Khối lượng của người đó là:

Câu 3 [54284] - [Loga.vn]

Một thỏi thép hình lập phương có khối lượng 26,325 kg tác dụng một áp suất 11700 N / m2 lên mặt bàn nằm ngang. Cạnh của hình lập phương đó là bao nhiêu? Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án dưới đây.

 

Câu 4 [54282] - [Loga.vn]

Một thỏi thép hình hộp chữ nhật có kích thước 10 x 15 x 60 (cm). Biết khối lượng riêng của thép là 7,8 g/cm3. Áp suất lớn nhất mà nó có thể tác dụng lên mặt sàn là:

Câu 5 [54281] - [Loga.vn]

Khi đi chân không vào nền nhà vừa láng xi măng thì ta thường để lại các vết chân. Muốn không để lại các vết chân thì người ta thường lót một tấm ván rộng lên và đi lên đấy. Ở đây chúng ta áp dụng nguyên tắc nào? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 6 [54280] - [Loga.vn]

HÃy chọn câu trả lời đúng.

Công thức tính áp suất là:

Câu 7 [54278] - [Loga.vn]

Trường hợp nào trong các trường hợp sau có thể làm tăng áp suất của một vật lên vật khác?

Câu 8 [54277] - [Loga.vn]

Có các viên gạch giống hệt nhau với kích thước  5 x 10 x 20 (cm) được xếp ở ba vị trí như hình vẽ.Biết tại  vị trí 2 có hai viên gạch được xếp chồng lên nhau. Hỏi áp lực do các viên gạch tác dụng lên mặt đất tại vị trí nào lớn nhất

Câu 9 [54276] - [Loga.vn]

          Hình 1                                                             Hình 2                                                             Hình 3

Trong các hình trên hình nào cho biết trọng lượng của vật chính là áp lực của vật lên mặt sàn?

Câu 10 [54274] - [Loga.vn]

Lực nào sau đây không phải là áp lực?

Câu 11 [54273] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng là 35 N. Lực ma sát tác dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn là:

Câu 12 [54272] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

Câu 13 [54271] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp sau trừơng hợp nào không xuất hiện lực ma sát nghỉ?.

Câu 14 [54269] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào KHÔNG cần tăng ma sát.

Câu 15 [54267] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát.

Câu 16 [54266] - [Loga.vn]

Một quả cầu được treo trên sợi chỉ tơ mảnh như hình vẽ. Cầm đầu B của sợi chỉ để giật thì sợi chỉ có thể bị đứt tại điểm A hoặc điểm C. Muốn sợi chỉ bị đứt tại điểm C thì ta phải giật như thế nào?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 17 [54236] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?

Câu 18 [54234] - [Loga.vn]

Khi ngồi trên ô tô hành khách thấy mình nghiêng người sang phải. Câu nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu 19 [54232] - [Loga.vn]

Một xe ô tô đang chuyển động thẳng thì đột ngột dừng lại. Hành khách trên xe sẽ như thế nào?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 20 [54230] - [Loga.vn]

Một vật chịu tác dụng của hai lực và đang chuyển động thẳng đều. Nhận xét nào sau đây là đúng?

​​​​​​​

Câu 21 [54229] - [Loga.vn]

Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc v. Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 22 [54228] - [Loga.vn]

Cho các lực tác dụng lên ba vật như hình vẽ trên.Trong các sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ lớn sau đây cách sắp xếp nào là đúng.

Câu 23 [54224] - [Loga.vn]

Hình nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của vật có khối lượng  10 kg.

Câu 24 [54222] - [Loga.vn]

Vật 1 và 2 đang chuyển động

với các vận tốc v1 và v2

thì chịu các lực tác dụng

như hình vẽ.

Trong các kết luận sau kết luận nào đúng?

Câu 25 [54216] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng

Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố :

Câu 26 [54214] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây không đúng

Câu 27 [54212] - [Loga.vn]

Trường hợp nào dưới đây chuyển động mà không có lực tác dụng.

Câu 28 [54210] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực.

Câu 29 [54209] - [Loga.vn]

Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

Câu 30 [54208] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây không đúng:

Câu 31 [54206] - [Loga.vn]

Một người đi xe máy từ A đến B. Trên đoạn đường đầu người đó đi hết 15 phút. Đoạn đường còn lại người đó đi trong thời gian 30 phút với vận tốc 12m/s. Hỏi đoạn đường dầu dài bao nhiêu? Biết vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là 36km/h.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 32 [54204] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Một học sinh đi xe đạp trên một đoạn đường dốc dài 100m. 75 m đầu học sinh đó đi với vận tốc 2,5 m/s. Biết thời gian đi cả đoạn dốc là 35 giây.

Thời gian  học sinh đó đi hết đoạn đường còn lại là:

Câu 33 [54203] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Một người đi xe máy với vận tốc 12m/s trong thời gian 20 phút. Quãng đường người đó đi được là:

Câu 34 [54201] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Một người đi quãng đường dài 1, 5 km với vận tốc 10m/s. thời gian để người đó đi hết quãng đường là:

 

Câu 35 [54198] - [Loga.vn]

Trong các công thức biểu diễn mối quan hệ giữa S, v, t sau đây công thức nào đúng

Câu 36 [54195] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Một chiéc đu quay trong công viên có đường kính 6m . Một người theo dõi một em bé đang ngồi trên đu quay và thấy em đó quay 10 vòng trong 2 phút. Vận tốc chuyển động của em bé đó là

Câu 37 [54192] - [Loga.vn]

Một người đi xe máy trong 6 phút được quãng đường 4 km. Trong các kết quả vận tốc sau kết quả nào SAI?

Câu 38 [54188] - [Loga.vn]

Vận tốc của ô tô là 40 km/ h, của xe máy là 11,6 m/s, của tàu hỏa là 600m/ phút.

Cách sắp xếp theo thứ tự vận tốc giảm dần nào sau đây là đúng.

Câu 39 [54185] - [Loga.vn]

Một xe đạp đi với vận tốc 12 km/h. Con số đó cho ta biết điều gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 40 [54183] - [Loga.vn]

Trong các câu nói về vận tốc dưới đây câu nào Sai?

Câu 41 [54182] - [Loga.vn]

Người lái đò đang ngồi trên một chiếc thuyền đi trên sông, nhìn thấy một cái lá đang trôi theo dòng nước . Câu mô tả nào sau đây là SAI?

Câu 42 [54179] - [Loga.vn]

Một người đứng bên đường thấy một chiếc ô tô buýt chạy qua trong đó người soát vé đang đi lại. Câu nhận xét nào sau đây là SAI?

Câu 43 [54177] - [Loga.vn]

Khi trời lặng gió, em đi xe đạp phóng nhanh thì cảm thấy có gió từ phía trước thổi vào mặt. Hãy chọn câu trả lời đúng

Câu 44 [54174] - [Loga.vn]

Một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau câu nào đúng.

Câu 45 [54170] - [Loga.vn]

Trong các câu phát biểu sau câu nào đúng:

Câu 46 [54168] - [Loga.vn]

Một chiếc  ô tô đang chạy, người  soát vé đang đi lại. Câu nhận xét nào sau đây là SAI?

 

Câu 47 [54166] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.Một người ngồi trên đoàn tàu đang chạy thấy nhà cửa bên đường chuyển động. Khi ấy người đó đã chọn vật mốc là:

Câu 48 [54165] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Câu 49 [54159] - [Loga.vn]

Trong các ví dụ về vật đứng yên so với vật mốc sau đây ví dụ nào là SAI.

Câu 50 [54157] - [Loga.vn]

Một chiếc xe máy chở hai người chuyển động trên đường . Trong các câu mô tả sau câu nào đúng.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook