1.-Xương chi của người gồm các phần nào?

2.-Cột sống của người và của chó cong khác nhau ở chỗ nào?

3.-Chức năng của xương sườn là gì?

user-avatar

1.*Xương chi của người gồm:

-Xương tay:

+Xương đai vai.

+Xương cánh tay.

+Xương ống tay.

+Xương bàn tay.

+Xương ngón tay.

-Xương chân:

+Xương đai hông (xương chậu).

+Xương đùi.

+Xương ống chân.

+Xương bàn chân.

+Xương ngón chân.

2.-Cột sống của người cong 4 chỗ và cong hình chữ S, cột sống của chó cong hình cung.

3.-Xương sườn có chức năng bảo vệ lồng ngực (bảo vệ tim, phổi).


Các câu hỏi liên quan