Bộ xương có chức năng gì?

user-avatar

-Bộ xương người có chức năng:

+Bộ phận nâng đỡ cho cơ thể có hình dạng nhất định.

+Bảo vệ các nội quan.

+Là chỗ bám cho các cơ vận động.


Các câu hỏi liên quan