Nêu dặc điểm cấu tạo của hệ cơ với bộ xương người chỉ có ở người, không có ở động vật

user-avatar

- Đi bằng 2 chân

- Sự phân hóa của bộ xương phù hợp với chức năng , lao động bằng tay và đi bằng hai chân

- Răng phân hóa thành răng cửa , răng nanh , răng hàm

- Có tiếng nói , chữ viết , có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức

- Phân thân của cơ thể có 2 khoang : ngực và bụng

- Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn

- Não phát triển , sọ lớn hơn mặt