xương nào là xương dài nhất trong cơ thể vậy với người cao 2 mét thì xương đó dài tới bao nhiêu cm

user-avatar

xương dài nhất là xương đùi. Người có chiều cao 2m thì xương đùi dài khoảng 50cm.(Nếu chiều cao tăng lên thì xương đùi sẽ vượt con số này.


Các câu hỏi liên quan