giải thích hoạt động của hệ cơ thích ứng với chức năng co rút và vận động

user-avatar

+ Những đặc điểm của hệ cơ phù hợp với chức năng co rút và vận động:

- Số lượng cơ trong cơ thể rất nhiều (khoảng 600 cơ) đủ để liên kết toàn bộ bộ xương của cơ thể

- Tế bào cơ có cấu tạo dạng sợi, gồm nhiều đơn vị cấu trúc nối liền nhau

- Mỗi đơn vị cấu trúc gồm có các tơ mảnh và tơ cơ dày xếp xen kẽ nhau, tơ cơ mảnh thì trơn, tơ cơ dày có mấu lồi sinh chất, để khi tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày sẽ làm cơ ngắn lại tạo ra sự co cơ. - Nhiều tế bào cơ hợp lại thành bó cơ có màng liên kết bao bọc, nhiều bó cơ hợp thành bắp cơ. Hai đầu bắp cơ có gân bám vào xương.

- Sự sắp xếp các cơ trên cơ thể thường tạo thành cặp đối kháng


Các câu hỏi liên quan