Tại sao các hoạt động vận động hàng ngày đều nhờ sự co cơ? Giúp em vs

user-avatar

Khi co cơ làm xương cử động dẫn tới sự vận động của cơ thể


user-avatar

Vì : Trong sự vận động của cơ thể có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ: cơ này co thì cơ đối kháng dãn và ngược lại.


Các câu hỏi liên quan