- Khái niệm hoạt động thể lực

Giúp mình câu này với huhu

user-avatar

*Hoạt động thể lực được chia làm ba mức độ:

-Hoạt động nặng:(tiêu tốn khoảng >7 Kcal/phút),làm tăng nhịp thở so với bình thường rất nhiều.

-Hoạt động vừa:(tiêu tốn khoảng 3,5-7 Kcal/phút),làm tăng nhịp thở so với bình thường một chút.

-Hoạt động nhẹ:(tiêu tốn khoảng 3,5 Kcal/phút).

Học tốt nha cậu


Các câu hỏi liên quan