2. Tìm hiểu vai trò của cơ vân trong hoat động thể lực

sử dụng các cụm từ : cơ vân, theo y muốn , cử động ,bổ sung,vào chỗ chấm trong đoạn thông tin sau cho phù hợp:

Cơ vân được tạo nên từ mô cơ vân,có cấu tạo từ nhiều sơi cơ dài ,--...có cấu tạo thành các dải sáng tối xen kẽ(vân). Mô cơ vân hoạt động =.của con người .Sự co cơ vân làm xương --.tại các khớp ;các cơ giúp bảo xương

user-avatar

Cơ vân được tạo nên từ mô cơ vân,có cấu tạo từ nhiều sơi cơ dài , cơ vân có cấu tạo thành các dải sáng tối xen kẽ(vân). Mô cơ vân hoạt động theo ý muốn của con người .Sự co cơ vân làm xương cử động tại các khớp ;các cơ giúp bảo xương

chúc bạn học tốt :))


Các câu hỏi liên quan