1.-Kể tên các loại bạch cầu trong tế bào máu?

2.-Hb là kí hiệu gì?

3.-Nêu những thành phần có trong môi trường trong cơ thể?

user-avatar

1.-Có 5 loại bạch cầu:
+Bạch cầu ưa kiềm.
+Bạch cầu trung tính.
+Bạch cầu ưa axit.
+Bạch cầu limphô.
+Bạch cầu mônô.

2.-Hb là kí hiệu của huyết sắc tố hêmôglôbin có trong hồng cầu.

3.-Những thành phần có trong môi trường trong cơ thể:
+Máu.
+Nước mô.
+Bạch huyết.


Các câu hỏi liên quan