1.mao mạch là gì?chức năng,nhiệm vụ của mao mạch là gì?mao mạch thường nằm ở vị trí nào trên cơ thể người?

2.bạch huyết là gì,có chức năng như thế nào?máu và bạch huyết khác nhau như thế nào?

3.có phải trong cơ thể ta ngoài các cơ quan,hệ cơ quan,mạch ...thì toàn là máu?

4.hệ hô hấp với hệ tuần hoàn liên quan với nhau như thế nào?phổi quan hệ với hệ hô hấp và hệ tuần hoàn như thế nào?

5.vì sao cơ thể cần oxy?vì sao có oxy thì cơ thể mới hoạt động?

user-avatar

Câu 1 :

Mao mạch là các mạch máu và mạch bạch huyết (lymph vessel) nhỏ nhất của một cơ thể.

Các mao mạch là nơi đảm bảo chức năng chính của hệ mạch, đó nơi xảy ra sự trao đổi nước, 02, C02, chất dinh dưỡng và các chất thải giữa máu và các mô xung quanh chúng.

Câu 2 :

- Hệ bạch huyết là một phần của hệ miễn dịch

- Chức năng

+ Cân bằng thể dịch

+ Hấp thu chất béo

+ Bảo vệ

Giống nhau, chỉ là máu có nhiều hồng cầu và ít tiểu cầu hơn thôi. Hơn nữa mỗi cái có một hệ mạch riêng.
Máu:
1. Máu là màu đỏ do sự hiện diện của tế bào hồng cầu.
2. Máu huyết tương chứa hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
3. Nó có chứa protein diffusible và không diffusible như albumin, globulin và fibrinogen.
4. Nó có thể cục máu đông do sự hiện diện của số tiền nhiều hơn của fibrinogen.
5. Nó mang hơn O 2 và thực phẩm tiêu hóa hơn.
Bạch huyết:
1. Lymphs không màu do sự vắng mặt của hồng cầu.
2. Plasma bạch huyết có chứa bạch cầu.
3. Nó có chứa protein diffusible.
4. Nó clotes chậm do sự hiện diện của ít fibrinogen.
5. Nó mang ít O 2 và các sản phẩm ít tiêu hóa

Câu 3 : Sai

Câu 5 : Vì ôxi tham gia vào sự trao đổi chất


Các câu hỏi liên quan