Tế bào hồng cầu có sinh sản không?Tại sao?

user-avatar

Hồng cầu được sản sinh trong tủy đỏ xương của người và thú, đóng vai trò trao đổi khí rất quan trọng trong hệ tuần hoàn. Hồng cầu tồn tại trong máu từ 80 - 120 ngày rồi bị phân hủy tại gan và lách.
Hồng cầu lúc mới sinh ra có nhân nhưng khi bước vào hệ tuần hoàn thì hồng cầu mất nhân. Hiện tượng này thể hiện đặc điểm thích nghi của hồng cầu và được giải thích như sau:
- Hồng cầu ko chứa ty thể nên chúng sản sinh ra nguồn năng lượng ATP chủ yếu nhờ hô hấp kị khí => Nếu có nhân thì việc chuyên chở khí O2 của chúng phải chi dùng nhiều năng lượng, năng suất làm việc giảm
- Hồng cầu mất nhân nên chúng chứa được nhiều Hemoglobin cho việc chuyên chở khí hơn => Năng suất làm việc tăng
Chính vì hồng cầu ko nhân nên chúng ko thể tự phân chia được.


Các câu hỏi liên quan