vì sao người có nhóm máu O có thể truyền đc cho người có nhoms máu a,b,ab

(nêu ngắn gọn nhé).Mai mh thi ui giup mh voi

user-avatar

Nhóm máu O là nhóm máu có thể cho các nhóm máu khác vì : máu O không chứa kháng nguyên trong hồng cầu , vì vậy khi truyền cho nhóm máu khác không bị kháng thể trong huyết tương của máu nhận gây kết dính hồng cầu , nên máu O là máu chuyên cho .


Các câu hỏi liên quan