Theo em phong trào hiến máu nhân đạo có ý nghĩa gì?

user-avatar

  • Bạn hiến máu tức là hiến một phần cơ thể của mình để cứu chữa người bệnh, máu của Bạn là sự sống của người bệnh. Hiến máu cứu người là thể hiện tinh thần nhân ái, sự văn minh của mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi dân tộc.
  • Mỗi người đều có quyền lợi là được truyền máu khi bản thân cần tới máu để được cứu chữa thì cũng phải có trách nhiệm hiến máu khi bản thân mình khoẻ mạnh. Hiến máu để cứu người và cũng là để cứu chính bản thân mình vì một người hôm nay khoẻ mạnh nhưng có thể ngày mai có thể cần tới máu để được cứu chữa.

  • Các câu hỏi liên quan