Tại sao máu trong cơ thể luôn ở trạng thái lỏng?

user-avatar

Vì trong máu có huyết tương. Huyết tuong giúp giữ máu luôn ở trạng thái lỏng để dễ dàng lưu thông trong mạch.


Các câu hỏi liên quan