tại sao máu từ tâm thất phải lên phổi có màu đỏ thẫm?máu từ phổi về tâm nhĩ trái lại có màu đỏ tươi.

giúp mk vs,mai kt học kỳ rồi

user-avatar

Trong máu có hồng cầu, mà hồng cầu có Hb (huyết sắc tố). Hb khi kết hợp với CO2 sẽ có màu đỏ thẫm, còn khi kết hợp với O2 thì sẽ có màu đỏ tươi

Nên máu từ tâm thất phải lên phổi có màu đỏ thẫm là vì từ các tế bào trong cơ thể, máu nhận được CO2 bị thải, còn máu từ phổ về tâm nhĩ trái có màu đỏ tươi là do tại phổi máu được tiếp nhận O2.


Các câu hỏi liên quan