vì sao nói bạch cầu , tiểu cầu có đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của nó ?

mình cần câu trả lời gấp

user-avatar

Đặc điểm cấu tạo của bạch cầu và tiểu cầu phù hợp với chức năng :

- Bạch cầu : có 3 loại bạch cầu hột, limpho và một nhân, là đội quân bảo vệ cơ thể.

- Tiểu cầu : là các thể nhỏ,công dụng góp phần cho quá trình đông máu.


Các câu hỏi liên quan